Страница 1 из 1

Традиційна та гуманістична парадигми освіти в антропологічному вимірі Адоньєв Є.О.

Добавлено: 10 апр 2007, 16:11
root
Традиційна та гуманістична парадигми освіти в антропологічному вимірі

Адоньєв Є.О.

Антропологічний підхід до змісту і методів освіти передбачає переорієнтацію старої системи, яка називається “традиційною”, на нову, яка в більшості досліджень та в педагогічній практиці пов’язується з гуманістичною парадигмою. У межах цієї нової системи у змісті, у методах, у принципах навчання і виховання акцент робиться на самостійному творчому інтелектуальному характері діяльності усіх учасників освітнього процесу; і вищою метою цього процесу стає людина як цілісність біологічного, соціального та диференціація навчання сприятимуть концентрації уваги саме на особливостях людини як цілісності.Antropologic way to contens and methods of education proposed reorientation of old system, that called “traditional” to new, that in most searchins and pedagogic practic associated with humanic paradigm. In this new system contens, methods, principles of learning and training most important of intellectual character of activity of all ones learn process, the top aim of this process is a man that complex bilogic, social and differetion of learning help concentration of attantion most in characters of a man.

Читати повністю >>