ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З БОТАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З БОТАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Сообщение root » 16 окт 2007, 09:56

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З БОТАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
О.С. Григоренко, 0.1. Лісовець
Інтенсифікація і підвищення рівня навчального процесу у вузах, особливо на лабораторних і практичних заняттях, вимагає використання нових форм їх­ньої побудови. При викладанні лабораторних курсів з морфології і систематики вищих рослин ми використовували такий порядок їхнього проведення, що до­зволяє максимально активізувати мислення і спрямованість дій студентів з кож­ної конкретної теми занять:
1. Перед початком лабораторного курсу за рахунок часу перших 1-2 за­нять (2-4 академічних години) організуються екскурсії в природу, де проводять­ся короткі бесіди про розмаїтість рослинного світу, екологічні адаптації, обгово­рюються найбільш цікаві приклади з конкретних видів рослин. Студенти наці­люються на збір гербарію з органів рослин, його систематизацію і збереження, а також відновлення за рахунок вільного часу до кінця листопада. Головна мета цього етапу - підготувати достатню кількість матеріалу, що студент буде викорік і окувати протягом усіх занять.
2. В аудиторії викладач пояснює тему, наводить приклаїди на малюнках,
її.к завдання студентам: що розглянути, замалювати і доповнити прикладами з
«пасів зібраних ними в природі матеріалів. Для монтажу засушених рослин у
піїоораторних альбомах рекомендується використання кольорових картонних
підкладок, на яких гербарні зразки розміщуються, контрастуючи за кольором,
підклеюються, захищаються зверху прозорою плівкою і монтуються в альбомі
паралельно з виконаними малюнками.
3. Оформлення кожної теми в альбомах регулярно контролюється
викладачем у присутності студента й оцінюється за якістю роботи, змістом
коротких відповідей студента, повнотою реалізації завдання. Тема в загальному
приймається і підписується, а виконавець отримує три окремих рейтингових
оцінки - "за знання", "за якість і повноту пророблення теми'", "за творчість в
оформленні матеріалів". Такий підхід стимулює студентів у плані своєчасного
використання ними лекційної інформації і роботи з додатковою літературою.
1.З об'єктивних причин у роботі за пропонованою схемою не всі розділи можуть бути стовідсотково продемонстровані прикладами з природного гербар­ного матеріалу. Тому студенти попереджуються, що цілком ця робота завершу­ється тільки на літній навчальній практиці, серед завдань якої буде завершення оформлення лабораторного альбому.
2.Нами розроблена методика виготовлення двосторонніх препаратів (од­ночасно вони є і мікропрепаратами), які є естетичними і дуже зручними в навча­льному процесі. Такі препарати за завданнями на оцінку виготовляються наши­ми студентами наприкінці лабораторного курсу, матеріал для них збирається і готується майже самостійно. У процесі їхнього групового виготовлення присут­ні і здорова конкуренція, і досконале вивчення об'єктів, і дійсна зацікавленість виконавців, і поштовх до подальших пошуків, і поступове оснащення навчаль­ного процесу.
Запропонована схема оптимізації навчального процесу може бути вико­ристаною також для курсу "Систематика вищих рослин". Для відповідного офо­рмлення альбомів можна використовувати гербарний матеріал, зібраний студен­тами попереднього року навчання в період літньої навчальної практики. У такий спосіб логічно завершується програма практичного освоєння двох самостійних ботанічних дисциплін.


Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.-3-4сс.

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость