ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ І МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В.В. Гузь

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ І МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В.В. Гузь

Сообщение root » 23 окт 2007, 09:56

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ І МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
В.В. Гузь
Формування екологічної культури і мислення старшокласників передбачає інтегрований підхід у навчанні природничим дисциплінам (біологи, фізики, аст­рономії, хімії, географії) та використання нових педагогічних технологій.
До таких технологій ми відносимо створення інтегрованих спеціальних курсів, технологію розв'язування задач з екологічним змістом (фізичних, хімічних, комплексних та міжпредметних і т.п.), технологію навчального проекті вання (зокрема, з використанням новітніх інформаційних технологій), технол гію гуманітаризації екологічної освіти на діалогічній основі у системі «людина техніка - природа» (прийом «екологічної експертизи», оцінювання впливу те; ніки на довкілля і т.п.). Описані педагогічні технології розроблені і отримав експериментальну перевірку у загальноосвітніх навчальних закладах міста Мі літополя і Запорізької області в 2004-2006 роках.
Нижче наводимо короткий зміст одного із розробленого нами експеримен тальних спеціальних курсів - «Фізика і екологія людини у сучасному глобально му світі» для профільної школи. Інтегративний факультативний курс призначе ний для учнів природничого, фізико-математичного профілів навчання у 11 кла сі (17 годин), коли учні вже мають достатній рівень підготовки з природничо' наукових дисциплін для світоглядних філософських узагальнень.
Курс передбачає вивчення матеріалів з фізики, біології, географії, астро­номії, метрології, екологічної безпеки життєдіяльності людини, глобальних еко­логічних проблем і глобального мислення, техногенного і антропогенного впли­ву на природу, що сприятиме гуманітаризації освіти учнів старшої школи. Ме­тою курсу є формування екологічної культури, глобального мислення учнів за­собами поглиблення вивчення прикладних питань фізики та реалізації міжпред­метних зв'язків.
Програма розрахована на 17 годин. При збільшенні обсягу матеріалу та ін­дивідуальної роботи над підготовкою комплексних учнівських проектів можли­ве збільшення до 35 годин.
Розвиток системи «Фізика і техніка - людина - природа».
ч.І.Вернадський і теорія ноосфери. Синергетика. Зміна ролі розвитку фізики і Техніки для розвитку цивілізації. Глобальні екологічні проблеми і необхідність Глобального мислення. Інформаційні процеси у глобальному світі.
Людина у фізичному вимірі. Метрологія фізичних можливостей людини, 11 аналізаторів, фізичних умов життєдіяльності. Фізичні методи вивчення жит­тєдіяльності людини.
Лабораторна робота: Вимірювання фізичних параметрів життєдіяльності 01>ганізму людини. (Вага, зріст, тиск на поверхню, визначення товщини волоси­ну мікрометром, визначення активного об'єму легень, визначення електричного °Цору тіла, визначення кров'яного тиску, визначення швидкості механічної реа­кції на подразники і т.п.).
Звукові і механічні хвилі та їх вплив на людину. Вплив інфразвуку на людину. Музикальні звуки, шуми, шумове забруднення і засоби звукоізоляції. Вібраційне забруднення.
Електричний струм і його вплив на життєдіяльність людини. Струми висюких і надвисоких частот.
Лазерне, інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання. Вплив ви­промінювань на людину, та методи захисту від випромінювань.
Електромагнітні поля і їх вплив на людину. Статична електрика, слабкі 1 низькочастотні електромагнітні поля та їх вплив на людину.
Комп'ютер і його вплив на здоров'я людини. Техногенне середовище і екологічна безпека людини.
Іонізуюче випромінювання, іонізовані гази та їх дія на організм люди­ни. І Іроменева хвороба і допустимі дози опромінювання. Радіоактивність. Дже­ром радіаційної небезпеки. Дія іонізованих газів на організм людини.
Захист від радіоактивного опромінювання. Радіоактивні відходи, радіо-Нуклеїди. Радон. Природний радіаційний фон.
Клімат Землі і людина. Теорії і моделі зміни клімату Землі. «Ядерна ніч» і «ядерна зима» як наслідок можливого застосування ядерної зброї. Антропогенний і техногенний вплив на клімат Землі. Парниковий ефект в атмосфері Землі і засо-іні його запобігання. Альбедо Землі і клімат. Опустелювання земель. Виверження нулканів, астероїдна небезпека і клімат Землі. Астрономічна теорія зміни клімату.
Семінарське заняття: Глобальні небезпеки для людства і необхідність нових підходів і глобального мислення.
Небезпека знищення озонового шару стратостфери і людина. Глобаль­на небезпека виникнення і вплив на життєдіяльність людей «озонових дірок» у стратосфері. Фізико-хімічна теорія виникнення «озонових дірок». Засоби міжна­родної спільноти із запобігання виникнення і збільшення «озонових дірок».
Сонячна активність, магнітні бурі і їх вплив на людину. Магнітосфера, «сонячний вітер» і радіаційні пояси Землі.
Людина і космос. Космічне середовище і його вплив на людину. Людина і космонавтика.
Ядерна зброя і її дія на людину. Радіологічна зброя. Графітова зброя. Іс­торія створення ядерної зброї у змаганні наддержав. Відмова України від ядер­ної зброї. Роль видатних вчених-фізиків у обмеженні зростання ядерних озбро­єнь і реалізації політики розрядки.

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С.11-13

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость