ХІМІЧНА КОМПОНЕНТА ОСВІТИ УЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ЗГІДНО ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ О.С. Максимов, СВ. Василенко

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ХІМІЧНА КОМПОНЕНТА ОСВІТИ УЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ЗГІДНО ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ О.С. Максимов, СВ. Василенко

Сообщение root » 23 окт 2007, 10:59

ХІМІЧНА КОМПОНЕНТА ОСВІТИ УЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ЗГІДНО ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
О.С. Максимов, СВ. Василенко
Двоступенева підготовка фахівців, зокрема учителя біології, відповідно ви­мог Болонського процесу передбачає наступність підвищення кваліфікації від ба­калавра до магістра за напрямом «Педагогічна освіта. Біологія». Проблема в тім, що гуманітарна підготовка, ерудиція, сформована науково-природнича картина світу, як риси обличчя учителя біології, дещо стають вужчими, менш помітними у порівнянні з портретом учителя біології, який мав ще й додаткове право виклада­ти хімію. Подвійні спеціальності відійшли в минуле, а реальні вимоги сучасності до учителя зросли ще більше. Учитель біології, крім ґрунтовних знань біологіч­них наук, повинен володіти основами загальної хімії, мати теоретичні уявлення про закономірності процесів живих організмів, закони термодинаміки, кінетику, і принцип Ле Шательє, основи органічної хімії, біологічну хімію тощо.
Розв'язання цього питання через паліативність заходів у вигляді запропонованих 1-2 курсів за вільним вибором студента і такої же кількості за вибором навчального закладу, переважно біологічного циклу, не досягає головної мети - під- готовки висококваліфікованого учителя здатного конкурувати на ринку праці.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу створює умо­ви для збільшення хімічної компоненти навчального плану підготовки учителя біології за рахунок варіативної частини. У варіативній частині навчального плану студентам може бути запропоновано на вибір якомога більше, в американських вищих навчальних закладах понад півсотні, курсів спеціалізації [2]. Так, серед хімычних спецкурсів за вільним вибором студентів, наприклад, є такі: хімія навко-
лишнього середовища, споживча хімія, хімія чаю, дисперсні системи, біоорганіч­
нії хімія, основи агрохімії та інші. Описані приклади організації і проведення
спецкурсів «Основи агрохімії» [1], «Хімія чаю» [3] і досвід впровадження курсів
«Що ми їмо і п'ємо», «Хімія городу і саду», «Токсикологічна хімія» в Меліто­
польському держпедуніверситеті говорять про надійну «хімічну» підтримку про­
цесу формування знань і вмінь студентів з фізіології рослин, про розуміння впли­
ну хімічних речовин на врожайність рослин, дію пестицидів тощо.
Невеликі за часовим обсягом елективні курси сприяють інтенсифікації процесу спеціалізації, скороченню відриву гуманітарних і соціальних дисциплін від природничих, тому що охоплюють питання охорони здоров'я та планетарні проблеми людства.
Кредитно-модульна система організації навчання дозволяє студентові скласти індивідуальний план навчання за власним вибором і вивчати дисципліни біологічного циклу за структурно-логічною схемою, яка передбачає засвоєння змістових модулів хімічних наук, що є базисом для наступних змістових модулів біологічних курсів. За таких умов організації підвищується мобільність хімічної компоненти варіативної частини навчального плану, яка може збільшуватись або зменшуватись залежно від зробленого вибору студентами, що стимулює ви­кладачів у підвищенні якості своєї праці. Запропонована на вибір хімічна ком­понента разом з іншими частинами гуманітарних або соціальних курсів, розши­рює освітні послуги, демократизує навчальний процес, робить його гнучким і адекватним щодо ринку праці.
Література
І.Гладюк М.М. Допрофесійна підготовка школярів у класах агрохімічного профілю (на ма­теріалі спецкурсу "Основи агрохімії"): Дис. кнд. пед. наук: 13.00.01., 13.00.02.-К., 1994.-156 с
2Дмитриев Г.Д. Организация учебного процесса в американском университете // Школь­ные технологии. - 2006. - № 2. - С. 66-73.
3. Jwao M. Хімія у повсякденному житті. Чай як приклад // Karaky to kuky = Chem. Educ. -1988, (36)-№3.-С.268-271.


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 18-19.

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость