ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ РІДНОГО КРАЮ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Т.Д. Олексепко, М. Грибанова, І.А. Сердюк

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ РІДНОГО КРАЮ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Т.Д. Олексепко, М. Грибанова, І.А. Сердюк

Сообщение root » 23 окт 2007, 11:16

ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ РІДНОГО КРАЮ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Т.Д. Олексепко, М. Грибанова, І.А. Сердюк
При формуванні особистості майбутнього громадянина в умовах початкової школи особливу увагу потрібно приділяти його екологічнй обізнаності. Для цього основними стають завдання освітні, виховні та розвиваючі. Освітні перед­бачають формування системи знань про взаємозв'язки у природі, про екологічні проблеми сучасності і шляхи їх подолання, виховні - формування мотивів, по­треб та звичок екологічної поведінки і діяльності, здорового способу життя. Ви­рішення завдань освітніх та виховних сприяє розвитку системи актуальних і практичних вмінь з вивчення, оцінки стану та покращення навколишнього світу своєї місцевості, учень прагне до активної діяльності з охорони природи. Фор­мування екологічної культури надає можливість дітям самостійно аналізувати екологічні ситуації, уявити природу як унікальну цінність, почувати себе відпо­відальним за її стан.
Вирішенню цих питань повинен сприяти курсу початковій школі "Я і Україна", який має різні програми і два варіанта підручників, авторами яких є Т.М.Байбара і Н.Н.Бібік та В.Ільченко і К.Гуз. В більшості шкіл Запорізької об­ласті основним є підручник двох перших авторів, який з екологічною спрямова­ності поступається другому варіанту. Обмежена кількість матеріалу екологічно­го змісту в підручниках 1-4 класів та незначна кількість годин на природознавс­тво викликали необхідність регіонального вирішення проблеми формування екологічної культури в умовах сучасної школи. Довкілля, рідний край, його про­блеми найбільш зрозумілі дітям різного віку. Тому введення в шкільний навча­льний процес курсу "Екологія рідного краю" дозволяє більш грунтовно та ефек­тивно формувати екологічну свідомість учнів.
Нами розроблено програму та підручник "Екологія рідного краю" для З класу початкової школи. Розподіл матеріалу цього курсу в початковій школі має свої особливості. В першому класі він вводить дитину у навколишній світ і оріє­нтує її в основних екологічних питаннях. У другому класі діти знайомляться з екологією рослин, в третьому - з екологією тварин, в четвертому - з екологією людини. Автори намагалися створити спадкоємність між вивченням екології рі­дного краю в різних класах початкової школи.
Методичний підхід до створення програми та підручника для З класу гру­нтується на тому, що Запорізька область є перлиною півдня України, її природні умови придатні для рослин та тварин. Це не тільки степ, але і водно-болотні ра­йони та морське узбережжя, де влітку мешкає значна кількість птахів, занесених до Червоної книги. Серед рослин та тварин Запорізької області багато є рідкіс­ними і повинні охоронятися, для цього створені заказники та заповідники.
Підручник розробляється таким чином, щоб не дублювати звичайний шкі­льний підручник з природознавства. Ми ставили за мету - поглибити знання уч­нів з природи та на цій основі показати взаємозв'язок живих організмів на при­кладі структури та умов існування різних екологічних систем. У підручнику на­водяться основні екологічні поняття, які необхідні для формування екологічної культури. Матеріал подано у вигляді окремих тематичних розділів та тем уроків до них. Це вступ і чотири розділи, які складають 34 теми уроків на навчальний рік. Розділи мають назви: тварини - частина живої природи планети Земля, тва­рини рідного краю, екологічна система - частина живої оболонки Землі, еколо­гічна культура людини. Матеріал подається у цікавій науковій формі, супрово­джується фотографіями та малюнками. Передбачено, що структура уроку, за­вдання та питання до тем дають можливість учням поміркувати, попрацювати у парах або групах, виконати спостереження та самостійну роботу. Протягом ви­вчення предмету учнів працюють над створенням проекту "Моя Червона книга Запорізького краю". Під час вивчення матеріалу увага учнів звертається на тва­рин, які охороняються учні самостійно додають їх у свою Червону книгу. Для формування інтересу до підручника нами подана інформація з позначкою "Це цікаво", де використано твори запорізьких письменників. Підручник передбачає проблемні завдання та має словничок.
Загалом програма та підручник курсу "Екологія рідного краю" розроблені відповідно до вимог навчання в початковій школі. Вони дозволяють сформувати знання учнів про особливості екологічної системи та її склад, про різновиди еко­логічних систем, про основний склад тварин відповідно до певних екосистем, про екологічні системи характерні для Запорізького краю. Учень набуває основ­ні екологічні уявлення та поняття, вміння їх розрізняти та використовувати, він вчиться творчо працювати та грамотно себе поводити у навколишньому середо­вищі, створювати умови для збереження природи.
Автори підручника передбачають розробку методичного матеріалу для вчителів початкових класів до підручника "Екологія рідного краю" для 3 класу.


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 30-31.

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость