ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З "ОСНОВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ Н.М. Туровцева, О.В. Ходан

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З "ОСНОВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ Н.М. Туровцева, О.В. Ходан

Сообщение root » 23 окт 2007, 11:26

ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З "ОСНОВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Н.М. Туровцева, О.В. Ходан
Програма з біології для загальноосвітньої школи передбачає навчання уч­нів елементам дослідної роботи з культурними рослинами. Тому вчитель біології повинен мати необхідні навички з організації та проведення дослідно-практичної роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці.
Відповідно до навчального плану студенти 3-го курсу хіміко-біологічного факультету проходять польову практику з "Основ сільського господарства". За­вдання польової практики полягає у тому, щоб закріпити теоретичний матеріал, оволодіти необхідними уміннями навичками вирощування сільськогосподарських культур, закріпити знання з організації навчально-дослідної ділянки та її відділів.
У структурі польової практики міститься індивідуальне завдання, викону­ване кожним студентом. Індивідуальне завдання може виконуватися на навчаль­но-дослідній ділянці кафедри методики викладання біології чи на АБК Меліто­польського державного педагогічного університету.
Індивідуальне завдання подається студентом у вигляді звіту, котрий він захищає у 7 семестрі перед комісією на кафедрі. За результатами звіту студент отримує залік.
Індивідуальний звіт містить такі розділи: історія розвитку культури; народ­ногосподарське значення культури, морфо-біологічні особливості культури; ме­та досліду, об'єкт дослідження, місце проведення дослідження, схема досліду, ме­тодика проведення досліду, спостереження, елементи обліку, висновки з досліду. Підрахунки й результати подаються у вигляді таблиць, графіків й робляться ви­сновки про перспективність досліджуваних сортів у зоні їхнього вивчення.
База „Ромашка" Мелітопольського державного педуніверситету, що роз­ташована у Богатирському лісництві Якимівського району, оточена зі всіх боків різними штучними та природними біотопами, має прекрасні умови для прове­дення місця літньої польової практики.
Метою нашої роботи було вивчення наукової роботи студентів шляхом створення умов для їх самостійної роботи за вибраними темами дослідження стану окремих біотопів.
Дослідницьку роботу студентів можна проводити у певній послідовності: якщо сформовані бригади налічують 12 студентів, їх можна поділити на декілька груп по 2-3 студенти у кожній залежно від бажання кожного з них; формулю| вання теми дослідження може відбуватися під час загального ознайомлення і біотопами, де необхідно виконувати дослідження. Ці завдання можна виконати і перший день практики, коли студенти отримують загальні завдання та термін їх виконання. Під час подорожі студентам пропонується вивчення біологічног(| стану біотопів Молочного лиману, закритих прісноводних водоймищ, біотопів вітрозахисних смуг, плодового саду, річки Тащенак, біотоп кар'єру, біотопів штучних насаджень лісництва, цілинних територій, степу, городу.
В кожному з біотопів студентів знайомлять з обсягом виконання досліджеи! ня, наприклад: видовий склад двостулкових та черевоногих м'якунів берегової смуги Молочного лиману; видовий склад безхребетних закритого прісноводного водоймища; бабки закритого прісноводного басейну; дощові черви у фунті різних біотопів; комахи запилювачі плодових дерев; комахи-шкідники саду, городу [3].
Це загальні проблеми, що стосуються стану біотопів, але серед них можна виділити цікаві питання стосовно окремих видів. Наприклад, було помічено ско-І лій чотири крапкових в купах сухих гілок, висохлих спиляних стовбурах дереві тополі. Звідси постає проблемне питання: умови розмноження та створення умов для збереження червонокнижного виду.
На квітучих галявинах між двома біотопами широколистяного лісу та сте-І пу можна помітити багато видів метеликів рідкісних видів та джмелів, що є ак-І тивними запилювачами різних рослин. Тут можна запропонувати тему: особли­вості біології джмелів, створення штучних умов для розмноження джмелів.
Уночі, користуючись ліхтариками чи освітлювальною лампою, можна ви­вчити видовий склад нічних комах з різних біотопів.
Таким чином, студенти що отримали проблемні питання, на протязі 3-4-х діб збирають матеріал у вигляді статистичних даних та колекційного матеріалу. Під час самостійної роботи проводять визначення видів, готують колекційний] матеріал. У кінці практики кожна група студентів представляє статистичні дані, опис використаних матеріалів та методів, малюнки та описи дослідних видів тварин, колекції комах. Студенти, які виконали всі завдання, складають залік, де показують свої вміння вирішувати проблемні питання під час перших самостій­них досліджень на практиці.
Як правило, на другому курсі студенти продовжують свої наукові дослі-| дження за вибраними темами на польовій практиці. Результати роботи, що мають науковий інтерес, приймаються до друку в студентських та інших наукових видан-1 нях. Надалі за результатами досліджень виконуються курсові та дипломні роботи. 1
Література
1.Мазурмович Б.Н., Коваль В.П. Зоологія безхребетних. Навчально-польова практи-І ка. - Київ: Вища школа, 1982. - 184 с.
2.Грушко И.М., Сиденко В.М. - 3-е узд. перераб. и доп.- Харьков: Вища школа. Узд-во при Харьк. ун-те, 1983. - 224 с.
3.Антонюк СИ., Гончаренко О.И., Рубан МБ. Сельскохозяйственная ентомологія. -І К.: Вища шк.. Головное изд-во, 1986- 176 с.

Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 35-37.

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость