ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н.А. Билінська

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н.А. Билінська

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:24

ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
Н.А. Билінська
В останні роки математика знаходить собі усе більш широке застосуван­ня в найрізноманітніших галузях знання. Біологія не становить щодо цього ви­ключення. Застосування математичних методів у біології дозволяє одержувати безліч цінних результатів. Біологи стали більш критично ставитися до одержу­ваних даних, виражати їх кількісно й оцінювати статистично.
На дисципліну «Основи вищої математики», що викладається студентам хіміко-біологічного факультету, відводиться всього 54 години. Курс забезпечує отримання знань і умінь у відповідності з Державним освітнім стандартом, сприяє фундаменталізації освіти, формуванню світогляду і розвитку логічного мислення.
Кінцевою метою фундаментальної математичної освіти є вміння випуск­никами на практиці застосовувати сучасні математичні методи. Метою викла­дання вищої математики у майбутніх учителів біології є формування базових математичних знань для розв'язування задач у професійній діяльності, для вико­ристання математичних методів обробки експериментальних даних, для дослі-
дження моделей з обліком їхньої структури й оцінки меж застосування отрими них результатів, використання основних методів і прийомів обробки експериме­нтальних даних для біологічних систем і явищ, умінь аналітичного мислення і) математичного формулювання задач біологічного змісту.
Нові наукові дослідження ведуться в усе зростаючому темпі, і фахівцям будь-якої області стає все сутужніше залишатися на рівні нових досягнень у сво­їй галузі, не говорячи вже про відповідні суміжні дисципліни. У так званих точ­них науках за останні три сторіччя досягнуто значних успіхів, і сьогодні існують всі необхідні передумови для ще більш швидкого накопичення знань у цих галу­зях. У таких «менш суворих» науках, як біологія, фізіологія й соціологія, про­грес іде повільніше й успіхи менш помітні. Одна з очевидних причин цього від­ставання полягає в тому, що тут об'єкт дослідження значно більш мінливий і складний, ніж, скажімо, у фізиці або хімії. Тому в біологічних і суспільних нау­ках набагато сутужніше використати основні методи, які так успішно застосо­вуються в точних науках. І зрозуміло, чому біологи з достатньою обережністю реагують на математичну експансію. Число годин, що відводять на викладання: самої математики, залишається, як і раніше, досить обмеженим. Біолог, що за­кінчив університет, навіть у наші дні, виявляється не готовим до того, щоб легко сприймати все те, що можна було б назвати сучасною біоматематикою.
Тому необхідно проводити ретельний аналіз змісту занять, відбирати за-і дачі для розв'язку і вибирати технічні засоби навчання. Використання проекцій­ної техніки, сучасних комп'ютерних технологій, а саме систем комп'ютерної ма­тематики, використання форм комп'ютерного тестування дозволяє підвищити ефективність проведення занять з даної дисципліни.
Без сумніву, математичними методами буде охоплено багато галузей біології. Біофізика, що розвивається бурхливо, не може не обробляти свої дослі­дні дані математично і тільки в математичній формі отримує можливість форму­лювати свої висновки. Будь-який розділ математики, навіть самий найабстракт-ніший, здатний дати позитивний ефект при вмілому додатку до біологічного ма­теріалу. Диференційні рівняння, безсумнівно, стають звичайним явищем у біо­логії, і не обійтися біологам без математичної логіки.
Внесення математичних методів у біологію прогресивне, бажане, і його варто всіляко заохочувати. Математика не претендує нате, щоб замінити біоло­гію, біологи самі повинні вивчати математику, з дружньою допомогою матема­тиків додавати її до своєї науки.
Література
1.Раков С.А., Горох В.П., Олійник Т.О., Гармашова Н.М, Якуба М.О. Інформаційні технології в аналітичній геометрії //Навчальний посібник для студентів математичних спеціа­льностей університетів. - Харків ХДПУ 2000. - С 134-160.
2.Мур Э.Ф. Математика в биологических исследованиях //Сб.Математика в современ-ном мире: Мир. - 1967. - С. 129 - 148.Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 45-47

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость