СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ В ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Н.В Вахняк

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ В ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Н.В Вахняк

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:26

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ В ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Н.В Вахняк
Досігти успіху в екологічному вихованні дітей дошкільного віку можна тільки за умови, коли є теоретична, практична і методична підготовка виховате­лів дошкільних закладів. Еколого-професійний світогляд майбутніх спеціалістів повинен формуватися шляхом екологізації всіх циклів навчальних дисциплін. В цьому полягає актуальність нашої теми. Дослідження спрямовані на визначення сучасних підходів до формування екологічної культури вихователя дошкільних закладів.
Мета дошкільної освіти у галузі "Природа" - створити сприятливі умови для становлення у дошкільників компетентності в цій сфері життєдіяльності сформува­ти значення екологічної культури, наукового світобачення та екологічно доцільної поведінки. Сучасне наукове бачення світобудови дає можливість розглянути живі організми як складові біосфери та по новому розглянути основні змістові лінії Ба­зового компонента: "Природа планети Земля" і "Природа Космосу".
Оскільки підходи до системи знань, умінь, навичок у дітей дошкільного віку у цій сфері життєдіяльності змінилися, тому основним є те, як дошкільники ставляться до природи як до цінності, їх екологічної свідомості та екологічно -доцільної поведінки, базис особистісної культури дітей.
Вихователь, який отримав ґрунтовну (всебічну) екологічну підготовку в навчальному закладі, є носієм екологічної культури, він повинен розуміти еко­логічну ситуацію планети, країни і свого регіону, знайти свою громадську відпо­відальність за складну ситуацію і практичну готовність її змінити, володіти ме­тодикою - професійними навичками розвитку у малечі початку екологічної культури.
Становлення нового напрямування дошкільної педагогіки - екологічного виховання дітей - може бути успішно здійснене також в умовах певної організа­ції еколого-педагогічної роботи в дошкільному закладі. Суттєвим боком цієї ор­ганізації є забезпечення дворівневого технологічного процесу: організаційно-методичний в роботі з педагогічним колективом закладу (рівень управління) і всесвітньо-виховної в роботі з дітьми різних вікових груп. Взаємозв'язок цих технічних процесів, їх змістовна реалізація на протягом всього навчального року ведуть такий колектив до отримання запланованого педагогічного результату -підвищення рівня екологічної культури вихователів і становлення початку еко­логічної культури у дітей, тобто підвищення рівня їх екологічної вихованості.
В дошкільній педагогіці прикладом розгорнутої педагогічної технології є система Н.М.Крилової і В.Т.Іванової "Дитячий садок - будинок щастя". Мета цієї системи полягає в тому, щоб розвинути в кожного дошкільника індивідуа­льність його особистості громадську її спрямованість.
Практика показує, що виконання даної технології потребує від вихователя високого рівня педагогічного професіоналізму, спеціальної підготовки і певних особистих якостей, забезпечуючи виконання всієї педагогічної системи на нале­жному рівні. Технологічне забезпечення - це важливий атрибут будь-якої про-
грами, але потрібні ще й пошук і дослідження для визначення оптимальних іі« раметрів у побудові педагогічних технологій, в яких враховувалася б не тільки психологія, а й типові ситуації в життєдіяльності як дитячого так і дорослого ко лективу дошкільного закладу. Робота в дошкільних закладах дозволила створити модель технологічного процесу, мета якого - формування екологічної культури ) дошкільників. Ця модель включає в себе ряд модулів, які мають загальнорозви ваюче значення. її можна використовувати в роботі з дітьми різного віку. До ник належать: цикли спостережень за стаціонарними мешканцями живого куточку І майданчика дитячого садка; спільна діяльність вихователя з дошкільниками, на­правлена на створення і підтримку необхідних, екологічно значущих умов дли мешканців куточка природи; систематичне моделювання в спеціальних календа­рях тривалість протікання змін, які відбуваються в природі, пов'язаних з сезон­ними явищами ростом і розвитком рослин і тварин; доступні за змістом і соціа­льно значущих екологічних акцій; спільне виготовлення книг за літературними творами (вихователів з дітьми); різні типи екологічних знань.
Система відзначених модулів поєднана з параметрами часу (місяцями ті тижнями навчального року). Вона і створює матрицю освітньо-виховної техно­логії. Така матриця - це головне планування матеріалу для вихователя. Саме ця обставина є умовою широкого впровадження в технологію.
Використання такої системи сучасного методичного підходу навчальному процесі дошкільного закладу та вищої школи підвищує стан формування еколо­гічної культури та рівень підготовки кадрів для проведення такої роботи.
Література
1.Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні; К.. 63 Наук. - методі посібник / Наук. ред. О.Л.Кононко. - К.: Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2003. - 243 с.
2.Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М: -I 1995.-159 с.
З.Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учебн. посо-| бие для студ. высш. учебн. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 336 с.


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 47-48

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость