НАВЧАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ Л.Г. Вельчева, Л.В. Антоновська

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

НАВЧАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ Л.Г. Вельчева, Л.В. Антоновська

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:29

НАВЧАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ
Л.Г. Вельчева, Л.В. Антоновська
Сучасна парадигма освіти ставить у центр освітньої діяльності формуван­ня компетентної особистості. Навіть найкраще викладання, яке базується на за­своєнні певної суми знань, і вміння відтворювати їх під час контролю, все ж не може забезпечити людину знаннями на все життя. Вченими-педагогами компе­тентність розглядається як готовність і здатність особистості реалізувати знання й досвід у проблемній ситуації.
Визначають шість груп ключових компетенцій: соціальні, інформаційні,
комунікативні, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності, полікультурна [3].
Водночас учені визначають і предметні компетенції [1, 2, 4]. Предметні компетенції є підґрунтям, базою, на якій формуватимуться ключові компетенції.
Навчальна екологічна стежка є ефективним засобом формування комплек­су компетенцій, перш за все предметних та функціональних компетенцій приро­доохоронного спрямування.
Студентами наукової проблемної групи "Сучасний стан довкілля та еколо­гічна освіта" при кафедрі методики викладання біології була створена екологіч­на стежка на базі агробіологічного комплексу (АБК) МДПУ.
Під час проведення екскурсій за маршрутом екологічної стежки у студен­тів удосконалюються поняття, які є основою формування предметних природо­охоронних компетенцій: рідкі та зникаючі види рослин, Червона книга України, ендемічні види, реліктові рослини, арборетум та ін.
Крім предметних природоохоронних компетенцій важливим є формування також функціональних компетенцій, які передбачають вміння застосовувати предметні компетенції у процесі будь-якого виду діяльності, відмінного від того, в умовах якого вони були здобуті. Тому до функціональних компетенцій майбу­тнього вчителя біології слід віднести вміння спроектувати та створити навчаль­ну екологічну стежку в конкретній місцевості та формувати на її базі предметні природоохоронні компетенції у учнів.
Предметні та функціональні компетенції є основою для формування соціаль-; них компетенцій студентів, які забезпечать активну життєву позицію з питань охо­рони природи.
Створення станції "Без верби та калини нема України" дозволяє поєднати -екологічне виховання з національною самосвідомістю, з вихованням національ­но-свідомих громадян. При створенні цієї станції були поєднані елементи етно­ботаніки, народознавства, фольклорного матеріалу що сприяє формуванню полі-культурної компетенції.
Таким чином, використання навчальної екологічної стежки в навчальному процесі у ВНЗ сприяє формуванню у студентів комплексу компетенцій як предме­тних, так и ключових.
Література
1.Бабенко ОМ. Предметні компетенції з хімії як складові ключових компетенцій особистості//Біологія і хімія в шк.-2005. -№5. -С. 41^3.
2.Бондар СП. Компетентність особистості —інтегрований компонент навчальних до­сягнень учнів//Біологія і хімія в шк.-2003. -№2. -С. 8-9.
3.Овчарук О. Ключові компетентності: Європейське бачення // Управління освітою. -2003. - С 6-9.
4.Родигіна І.В. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів // Біологія і хімія в шк. - 2005. -№ І.-С. 34-36.


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 51-52

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость