ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЕКООСВІТИ О.Г. Калініна

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЕКООСВІТИ О.Г. Калініна

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:34

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ЕКООСВІТИ О.Г. Калініна
Технократична спрямованість розвитку суспільства в значній мірі обумо вила формування антропоцентричного типу мислення, який на сьогодення є па­нівним серед населення. Наслідком цього є нерозважлива екологічна політики яка призвела до суттєвого порушення рівноваги в системі «природа - люди на»[1].
В умовах тяжкої екологічної кризи одним зі шляхів ії подолання є масшта-бна екологізація суспільства, що передусім передбачає створення умов для фор­мування екологічної культури населення та підвищення рівня екологічної свідо­мості. Оскільки школа є основним виховним інститутом, велика відповідаль­ність за формування екологічно свідомої особистості покладається саме на шкі­льне виховання.
Керуючись основним положенням «Концепції екологічної освіти України» [4] про безперервність здійснення екологічної освіти та враховуючи перехід шкільної системи навчання на 12-річний термін, на кафедрі методики викладан­ня біології, в рамках роботи проблемної групи «Безперервна екоосвіта» (керів­ник к. п. н., доцент Мелаш В. Д.) проводиться робота з впрвадження факульта­тивного курсу «Екологічна культура» для учнів 12-ого класу.
Оскільки учні 12-го класу - це підлітки 16-17 років, для них важливими І самовизначення в системі суспільства, формування світогляду, професійне оріє­нтування. Саме у цьому віці в учнів складається стійка система цінностей та пе­реконань і тому надзвичайно важливо показати їм можливі альтернативні шляхи розвитку суспільства, засновані на принципах екологічної етики та культури.
Цей курс має на меті перевести процес сприймання учнями оточуючої діс-: ності на принципово новий, екологічно обумовленний рівень розуміння, сприя­ючи тим самим підвищенню рівня екологічної культури учнів та, відповідно, формуванню більш прогрессивного екоцентричного типу мислення.
Завданням факультативного курсу є формування екологічно спрямованої! особистості, яка креативно та виважено підходить до вирішення нагальних про­блем сьогодення, яка усвідомлює та прогнозує наслідки власних дій. При цьому особлива увага приділяється формуванню в учнів уміння самостійно організову- і вати процес здобуття необхідних знань, прагнення до самовдосконалення та са­мовиховання.
Факультативний курс також має на меті надання учням практичних умінь ведення природоохороної пропоганди, організації екологічно спрямованих ви­ховних та дослідницьких заходів.
Література
1.Актуальні питання екології та охорони навколишнього середовища: 36. наукових праць природничого факультету. Випуск І. - Харків: ХДПУ, 1995. - 124 с
2. Екологія. Факультативний курс для початкової школи: Методичні рекомендації для вчителів/В. Д. Мелаш. - Мелітополь: Мелітополь, 2001. - 48 с
3.Екологічна освіта школярів (збірник програм) - К.:Перун, 1998. - 112 с
4.Концепція екологічної освіти України// - 2002. №16. - Квітень.


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 53-55

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость