ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ О.В. Куліш

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ О.В. Куліш

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:37

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
О.В. Куліш
Серед основних причин валеологічної і демографічної кризи чільне місце посідає низький рівень мотивації здорового способу життя і валеологічної пове­дінки значної частини населення України. Ми вважаємо, що одним з ефектив­ним шляхів виходу з цієї кризи є формування здорового способу життя шляхом валеологічного виховання населення і в першу чергу дітей, підлітків і молоді.
Через недотримання основних валеологічних принципів в організації на­вчального процесу зростає частота хронічних захворювань у школярів, пору­шення постави, плоскостопість, зниження гостроти зору, дидактогенні психічні та соматичні розлади. Майже 80% учнів мають ті чи інші порушення здоров'я. Все частіше поряд із традиційними "шкільними захворюваннями" в учнів вияв­ляються "дорослі захворювання".
Необхідно змалечку прищеплювати навички дбайливого ставлення до вла­сного здоров'я, формувати валеологічну поведінку, яка забезпечить збереження та зміцнення здоров'я дітей.
Для реалізації цього завдання необхідні розробка і послідовне створення принципово нових підходів до впровадження валеологічних знань в повсякденне життя, формування валеологічної свідомості громадян нашої держави, культури здоров'я особистості.
Основні підходи до формування здорового способу життя та збереження, зміцнення здоров'я, визначені в різних заходПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
О.В. Куліш
Серед основних причин валеологічної і демографічної кризи чільне місце посідає низький рівень мотивації здорового способу життя і валеологічної пове­дінки значної частини населення України. Ми вважаємо, що одним з ефектив­ним шляхів виходу з цієї кризи є формування здорового способу життя шляхом валеологічного виховання населення і в першу чергу дітей, підлітків і молоді.
Через недотримання основних валеологічних принципів в організації на­вчального процесу зростає частота хронічних захворювань у школярів, пору­шення постави, плоскостопість, зниження гостроти зору, дидактогенні психічні та соматичні розлади. Майже 80% учнів мають ті чи інші порушення здоров'я. Все частіше поряд із традиційними "шкільними захворюваннями" в учнів вияв­ляються "дорослі захворювання".
Необхідно змалечку прищеплювати навички дбайливого ставлення до вла­сного здоров'я, формувати валеологічну поведінку, яка забезпечить збереження та зміцнення здоров'я дітей.
Для реалізації цього завдання необхідні розробка і послідовне створення принципово нових підходів до впровадження валеологічних знань в повсякденне життя, формування валеологічної свідомості громадян нашої держави, культури здоров'я особистості.
Основні підходи до формування здорового способу життя та збереження, зміцнення здоров'я, визначені в різних заходах, впроваджених Україною упро­довж останніх років. Зокрема, це - заходи, які спрямовані на розвиток духовнос­ті, підвищення людської гідності особистості на засадах ідей проекту "Європей­ська мережа шкіл сприяння здоров'ю"; Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя; програми "Діти України"; цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації". Державною національною програмою "Освіта", визначено що приоритетними напрямами є забезпечення в кожному навчально - виховному закладі гуманісти­чного підходу до дитини, відповідних умов для розвитку фізично і психічно здо­рової особи [1].
Враховуючи складну ситуацію по відсутності у багатьох людей пріоритету здоров'я в регіоні, нами були розроблені програми "Здоров'я школяра" і Конце­пція "Сучасної моделі навчального закладу - школи сприяння здоров'ю" для ЗОШ І -НІ ст. № 15 м. Мелітополя.
Розвиток творчої особистості, впровадження в життя освітнього закладу за­ходів по збереженню та зміцненню здоров'я, побудованих на гуманістичних принципах людського буття, формування культури здоров'я, реалізація іннова­ційних технологій щодо формування позитивної мотивації на здоровий та безпеч­ний спосіб життя - все це стало основною діяльністю педагогічного колективу школи.
Для досягнення мети і завдань школа реалізує санногенні підходи до на­вчання, ведеться моніторинг стану здоров'я школярів, збільшився обсяг рухової
ірії
активності учнів, запроваджені фізкультхвилинки на уроках, дотримуються пґ» вила особистої гігієни, введені заходи з метою зняття втоми, нервової напруги, активізації розумової і фізичної працездатності, зниження негативних наслідкік гіподинамії, тощо.
У школі вводяться нетрадиційні творчі методи і форми роботи з валеолоії'і (уроки - вікторини, конкурси, валеологічні ігри). Здійснюється інтеграція валео логічних знань у зміст інших предметів (задачі з математики, диктанти з мови тощо) [2].
Результати діяльності школи здоров'я оцінюються такими показни ками:
1.Підвищення рівня фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей педагогічних працівників.
2.Підвищення рівня професійної майстерності педагогів та рівня яко> сті знань учнів.
3.Підвищення рівня допрофесійної підготовки учнів та спортивних до­сягнень.
4.Зниження рівня хвороб по школі.
5.Зменшення правопорушень учнів.
6.Підвищення рівня творчості дітей, загальної культури здоров'я.
7.Позитивна оцінки діяльності школи
Література
1.Державна національна програма „Освіта" (Україна XXI століття) // Освіта. - TpyJ день, 1993.-№44.
2.Куліш О.В. Підходи до еколого - валеологічного виховгіння в шкільному курсі It "Науково - методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах XXI століття": Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції. (Полтава, 17-18 тра­вня 2001 рік.).-С 37-39.ах, впроваджених Україною упро­довж останніх років. Зокрема, це - заходи, які спрямовані на розвиток духовнос­ті, підвищення людської гідності особистості на засадах ідей проекту "Європей­ська мережа шкіл сприяння здоров'ю"; Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя; програми "Діти України"; цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації". Державною національною програмою "Освіта", визначено що приоритетними напрямами є забезпечення в кожному навчально - виховному закладі гуманісти­чного підходу до дитини, відповідних умов для розвитку фізично і психічно здо­рової особи [1].
Враховуючи складну ситуацію по відсутності у багатьох людей пріоритету здоров'я в регіоні, нами були розроблені програми "Здоров'я школяра" і Конце­пція "Сучасної моделі навчального закладу - школи сприяння здоров'ю" для ЗОШ І -НІ ст. № 15 м. Мелітополя.
Розвиток творчої особистості, впровадження в життя освітнього закладу за­ходів по збереженню та зміцненню здоров'я, побудованих на гуманістичних принципах людського буття, формування культури здоров'я, реалізація іннова­ційних технологій щодо формування позитивної мотивації на здоровий та безпеч­ний спосіб життя - все це стало основною діяльністю педагогічного колективу школи.
Для досягнення мети і завдань школа реалізує санногенні підходи до на­вчання, ведеться моніторинг стану здоров'я школярів, збільшився обсяг рухової
ірії
активності учнів, запроваджені фізкультхвилинки на уроках, дотримуються пґ» вила особистої гігієни, введені заходи з метою зняття втоми, нервової напруги, активізації розумової і фізичної працездатності, зниження негативних наслідкік гіподинамії, тощо.
У школі вводяться нетрадиційні творчі методи і форми роботи з валеолоії'і (уроки - вікторини, конкурси, валеологічні ігри). Здійснюється інтеграція валео логічних знань у зміст інших предметів (задачі з математики, диктанти з мови тощо) [2].
Результати діяльності школи здоров'я оцінюються такими показни ками:
1.Підвищення рівня фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей педагогічних працівників.
2.Підвищення рівня професійної майстерності педагогів та рівня яко> сті знань учнів.
3.Підвищення рівня допрофесійної підготовки учнів та спортивних до­сягнень.
4.Зниження рівня хвороб по школі.
5.Зменшення правопорушень учнів.
6.Підвищення рівня творчості дітей, загальної культури здоров'я.
7.Позитивна оцінки діяльності школи
Література
1.Державна національна програма „Освіта" (Україна XXI століття) // Освіта. - TpyJ день, 1993.-№44.
2.Куліш О.В. Підходи до еколого - валеологічного виховгіння в шкільному курсі It "Науково - методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах XXI століття": Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції. (Полтава, 17-18 тра­вня 2001 рік.).-С 37-39.Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 57-58

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость