ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ПІЗНАННЯ Т.А. Логвіна-Бик

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ПІЗНАННЯ Т.А. Логвіна-Бик

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:43

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ПІЗНАННЯ
Т.А. Логвіна-Бик

Розвитку біологічної освіти в Україні приділяється в останній час багат уваги. Це теоретичні та дидактичні аспекти проблеми, що передбачають удоско­налення біологічної освіти в умовах входження України в Європейський освіт-
ній простір, використання новітніх технологій в біологічній освіті та підготовка кадрів вищої кваліфікації.
Життя швидкозмінне і швидкоплинне не лише в сенсі зміни природного середовища, а і у сенсі нового пізнання, що здобуває людина. Майже чотири століття історичного досвіду педагогіки переконують нас у тому, що найкращі вчителі - це вічні учні, які невтомно навчаються самі, навчають інших, і це є за­кономірним. Якісне навчання - це навчання, орієнтоване не на здобуті знання, не на здобутий досвід, не на "вчора та сьогодні", а на "завтра". В останні 20 ро­ків стрімко розвивається філософська теорія систем, - синергетика. Синергетика дає нові інструменти пізнання, а саме пізнання процесу розвитку людини і люд­ських спільнот. Ми знаємо, що шлях пізнання тернистий, іноді буває гірким та довгим. Традиційний погляд на історичний розвиток наукового знання базується на уявленнях про лінійний характер наукового прогресу, тому нарощення науко­вого потенціалу відбувається поступово і безупинно, і тільки у такий спосіб на­копичуються знання. Теорія і практика управління системами освіти переживає складний період свого розвитку на основі створення системних підходів, систе­мно-структурних та системно-функціональних завдань. Системні підходи, на жаль, не дозволяють адекватно відтворити дійсність, не дають змогу відобразити інтенсивність кількісних і якісних змін. Освітні системи є специфічними, тому продукти освітньої діяльності залежать від складних економічних, інформацій­них, соціально-психологічних, соціально-педагогічних та інших процесів, які відбуваються далеко за її межами. Вивчення біології у 6-11 класах передбачає не тільки оволодіння певними знаннями, вміннями та навичками, а і формування психічного стану учня, який приймає активну участь у навчально-виховному процесі. В цьому випадку зміни довкілля будуть значними, специфічні особли­вості освітніх систем стануть помітними. Для опису навчально-виховного про­цесу використовують модель відкритої системи та системний підхід. Синергети­чний підхід розглядає соціальну систему управління навчанням як частковий випадок, не заперечує ні процесуального, ні системного підходів. Модель систе­ми включає основні освітні потоки - "учні", "вчителі", "батьки", "суспільство". Взаємовідносини між ними є циклічними та характеризуються множинами па­раметрів. Крім цього, в моделі виділяють засоби та технології діяльності, соціа­льно-психологічні цінності, установки та стани, матеріальні та духовні потреби учасників освітнього процесу, ресурси часу та фінансів. Сьогодні, на жаль, мож­на спостерігати лише спроби удосконалення класичних системних підходів, що не призводить до значного розширення меж їх використання, а навпаки, ство­рюються громіздкі "управлінські створіння", які не ефективні в масовій практи­ці. Найбільш ефективною є технологія та методика проектно-цільового управ­ління навчальною системою. Даний підхід можна успішно використовувати для розв'язку широкого кола практичних проблем на основі практичного управлін­ня. Узгоджуються підсистеми управління всіх рівнів на демократичній основі, стабілізується їх стан, дії носять не випадковий характер, а здійснюються у від­повідності до конкретної програми дій. Модель на основі синергетичного підхо­ду включає лінійну та системну цільові програми, комплексний підхід на основі концепції розвитку та досягнення поставленої мети за умов будь-яких позитив­них перетворень, як внутрішнього, так і зовнішнього простору системи. Запро-
понована модель управління може служити основою для розробки різноманії них ситуативних підходів в певних системах на основі моделювання та здііН нення експертизи управлінських технологій.


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 60-62

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость