ПОЗАШКІЛЬНА ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНА ОСВІТА С.С. Монастирська, М. Хом'як, Р. Стецик

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ПОЗАШКІЛЬНА ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНА ОСВІТА С.С. Монастирська, М. Хом'як, Р. Стецик

Сообщение root » 29 окт 2007, 16:26

ПОЗАШКІЛЬНА ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНА ОСВІТА С.С. Монастирська, М. Хом'як, Р. Стецик
В умовах сучасної трансформації українського суспільства здійснюється реформа загальної системи освіти на всіх її рівнях. Потреба України в молодих кадрах з екологічним мисленням, новаторським, евристичним підходом до по­становки і вирішення наукових, соціально-політичних та інших суспільно-значущих завдань актуалізує проблему модернізації та оновлення такого важли­вого напрямку освітньої діяльності як позашкільна освіта. Позашкільна освіта сьогодні - це потужний освітній блок, основна функція якого полягає в задово­ленні когнітивних, комунікативних та інших потреб учнів, не реалізованих іс­нуючим спектром навчальних програм. Сьогодні найбільш актуальною і склад­ною проблемою залишається проблема еколого-натуралістичного виховання у зв'язку зі змінами соціальних умов. Еколого-натуралістична освіта охоплює гли­бинні підвалини нашого духовного життя - природничо-наукової парадигми, принципів методології науки, методології природничо-наукової освіти.
Система позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування в Україні, нагромаджуючи зерна кращого досвіду і ведучи пошук нових форм ро­боти з учнями шкільного віку, ставить за кінцеву мету сформувати всебічно роз­винену людину з високим рівнем духовності, екологічної та природоохоронної культури [1].
Форми екологічного виховання в позашкільних закладах - це гурткова і клубна робота. Через профільні гуртки юних екологів, юних друзів природи по­вно і конкретно висвітлюється основні екологічні проблеми, роз'яснюються і вирішуються практично найважливіші природоохоронні питання.
У гуртках біологічного, сільськогосподарського профілів питання екології і охорони природи узагальнено подаються окремими темами, крім того до тем, що відповідають профілю гуртка, при необхідності додаються конкретні питан­ня. У гуртках юних квітникарів, аранжувальників, флористів, мистецько-народознавчих профілів, екологія, природа та її охорона представляються, як правило, в естетичному плані, як джерело краси, натхнення, як своєрідна майс­терня. Тут екологічне виховання тісно поєднується з культурно-естетичним, на­родознавчим вихованням. На заняттях гуртків має чітко, регулярно, але не нав'язливо простежуватись низка аспектів, які висвітлюють загальнолюдську культуру, і система виховних моментів, що зумовлюють формування у гуртків-ців духовності, самобутнього ідейно-морального, емоційно-естетичного, худож­ньо-творчого потенціалу [2]. У гуртках еколого-природоохоронних профілів на­родознавчі виховні традиції використовуються під час проведення екологічних екскурсій, експедицій. Керівник гуртка додає до відповідних тем занять прикла­ди з найдавніших філософських уявлень, фольклорних етнографічних традицій, які свідчать, що саме з глибин народної філософської думки випливають ідеї гу­манного ставлення до природи, її багатств, в яких людина представлена у нероз­ривному взаємозв'язку з природою. Гуртківці ознайомлюються з історією, куль­турою України, оволодівають певним видом народних мистецтв, ремесел, вчать­ся культури спілкування, одержують національно-патріотичний, громадянський гарт. Таким чином, натуралістична освіта постає як вирішальний засіб форму­вання екологічної культури людини: з одногс боку - це сукупність певних дій, технологій, освоєння людиною довкілля, що уможливлює її існування; з другого - це теоретична галузь знань про місце людині в природі.
Література
І.Вербицький В. Методологічні принципи забезпечення позашкільної еколог-натуралістичної освіти // Рідна школа. - 2003. - № 8. -С. 3-5.
2.Клименко С Виховна робота еколого-натураіістичної спрямованості // Рідна школа. -2003. -Ж 8. -С. 19-21.


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 91-92

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя