Інноваційні технології навчання як методична проблема Галич Валентина

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

Інноваційні технології навчання як методична проблема Галич Валентина

Сообщение root » 11 фев 2011, 15:01

В останні роки вітчизняна наука і шкільна практика інтенсивно досліджують перспективи технологізації освітнього процесу. Цій проблемі присвятили свої роботи С. П. Бондар, І. І. Дівакова, О. І. Когут, С. П. Логачевська, Н. П. Наволокова, О. М. Пєхота, О. Я. Савченко, Г. С. Сазоненко, П. І. Сікорський, А. О. Соценко, О. В. Стребна та інші. Однак до сьогодні питання використання інноваційних технологій у загальноосвітній школі містить багато нез’ясованих, подекуди навіть дискусійних аспектів. З огляду на сказане, обрана тема є дуже актуальною. Головною метою статті є дослідження методичних засад використання інноваційних технологій загальноосвітній школі.
Методичною проблемою сучасної загальноосвітньої школи є амбівалентність поняття “інновації”. Одні дослідники трактують його як упровадження історичних систем альтернативної освіти, які ми не мали можливостей апробувати на власному соціокультурному ґрунті. Для інших інновації асоціюються з такою якістю нового, якої раніше ніколи не існувало. Дехто взагалі під “інноваціями” розуміє практичну вседозволеність.
Так, наприклад, на думку О. І. Когут, інновація в освіті – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, процес оновлення чи вдосконалення теорії і практики освіти, який оптимізує досягнення її мети [4, с. 7]. Н. П. Наволокова подає таке тлумачення: “Інновація педагогічна – це процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розв’язувались по-іншому” [3, с. 173].
Не лише педагогічна наука, а й шкільна практика інтенсивно досліджують проблему технологізації освітнього процесу. Однак попри посилений інтерес науковців до цього питання, воно становить справжню педагогічну проблему з огляду на стан вивчення. Активному впровадженню інноваційних технологій у шкільну практику повинно передувати ґрунтовне дослідження механізмів використання основних його форм і прийомів.
Термін “технологія” походить від грецького “техно” – мистецтво, і “логос” – наука, вчення. Тобто технологія – це наука про майстерність, мистецтво здійснювати виробничий процес. Технологічний процес завжди передбачає певну послідовність операцій з використанням необхідних засобів і умов. Поступово зміст цього поняття розширився і став вживатися в інших сферах життя.
У визначенні поняття “педагогічна технологія” існують розбіжності. Так, В. П. Безпалько тлумачить педагогічну технологію як змістову техніку реалізації навчального процесу [1], М. В. Кларін – як системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічної мети [5], В. В. Гузєєв – як комплекс, що складається з деякого уявлення запланованих результатів навчання, засобів діагностики поточного стану тих, кого вчать, набору моделей навчання, критеріїв відбору оптимальної моделі [2].
Фахівці повинні розрізняти поняття “освітня технологія” і “педагогічна технологія”. Поняття “освітня технологія” вживається тоді, коли мова йде про загальну стратегію розвитку освітнього простору взагалі. “Технологія навчання” – поняття близьке, але не тотожне педагогічним технологіям, оскільки воно відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах визначеного предмета.
Неможливо однозначно сказати, яку інноваційну технологію краще використовувати у навчально-виховному процесі. Адже всі інноваційні педагогічні технології мають як недоліки, так і переваги. Все значною мірою залежить від того як реалізується творчий потенціал особистості учня і професійної компетентності вчителя.
Інноваційні технології розраховані на розвиток інтелектуально й соціально компетентної особистості, здатної мислити творчо, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, не ординарно розв’язувати проблеми, створювати щось нове.
При застосуванні інноваційних технологій виграє весь навчально-виховний процес, бо вони дають можливість залучити кожного учня до обговорення проблеми, а це сприяє розвитку критичного мислення, діалогічного мовлення, уміння доводити свою думку, відстоювати власну позицію.
Література:
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологи. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
2. Гузеев В.В. Образовательная технология от приёма до философии. – М.: Сентябрь, 1996. – 112 с.
3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 176 с.
4. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Укладач О.І.Когут. – Тернопіль: АСТОН, 2005. – 204 с.
5. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989. – 327 с.

Ответить

Вернуться в «VI Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя