Страница 1 из 1

Волков Ю.І., Войналович Н.М. Використання НIТН для вивчення елементів дискретної математики

Добавлено: 06 апр 2007, 07:52
root
ВОЛКОВ Ю.І., ВОЙНАЛОВИЧ Н.М.ВИКОРИСТАННЯ НІТН ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИПри вивченні тих чи інших розділів математики і, звичайно, дискретної математики, постійно треба турбуватися про взаємозв’язок і відмінність трьох її аспектів: інтуїтивних уявлень, формального логічного змісту та застосувань. Без цього не можна по-справжньому оцінити характер математики. Тоді в процесі вивчення математики буде розвиватися інтуїція, яка сприятиме більш ефективному застосуванню формальної теорії до розв’язування практичних задач. Одним з важливих засобів навчання в цьому напрямку може стати використання НІТН. Розглянемо кілька прикладів.

При вивченні теорії ймовірностей наводяться приклади ймовірнісних просторів, які є математичними моделями стохастичних експериментів. Якщо модель хороша, то вона повинна узгоджуватися з реальними фізичними експериментами. Реальні ж досліди навіть в простих випадках здійснити непросто.

Так, після побудови ймовірнісного простору для підкидання грального кубика ми, наприклад, бажаємо перевірити чи буде частота події приблизно дорівнювати теоретичній ймовірності цієї події. Для цього потрібно багато разів підкидати кубик, наприклад, 1000 разів або більше, що, звичайно, в умовах навчального процесу нереально. Тому краще створити програму, яка б в якійсь мірі імітувала процес підкидання кубика.

Читати повністю >>