Страница 1 из 1

Клочко В. І., М. Б. Ковальчук Міжпредметні зв'язки

Добавлено: 06 апр 2007, 08:29
root
В. І. КЛОЧКО, М. Б. КОВАЛЬЧУКМІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИВідомо, що розвиток розумових здібностей залежить від кількості накопичених знань, від їх системності. Сформувати систему знань, спираючись тільки на один навчальний предмет, неможливо, оскільки багато конкретних одиниць знань є в більшості випадків надбанням не однієї дисципліни, а декількох. Тому система знань передбачає структурний взаємозв’язок між поняттями окремих наук (предметів), між загально-дидактичними закономірностями та фактичним матеріалом (1, 96). Для того, щоб розкрити поняття повністю в усіх його зв’язках і відношеннях, необхідно залучити відомості різних галузей знань, сформувати в учнів вміння аналізувати об’єкти реальної дійсності. Узагальнення на рівні теорій викликає у школярів широкі міжсистемні асоціації, що дозволяє їм здійснювати систематизоване перенесення знань з одного предмета в інший, наприклад з алгебри в геометрію.

При вивченні теми “ Об’єми тіл обертання” з метою формування в учнів системних знань, доцільно з позиції інтегрального числення показати їм, наприклад, як за допомогою інтеграла обчислюється об’єм зрізаного конуса. Це поняття тісно пов’язується з такими змістовно – методичними лініями курсу математики, як лінія рівнянь і лінія тотожних перетворень. При цьому не збільшується обсяг навчального матеріалу, а лише встановлюється зв’язок між фактами, які відомі учням, зокрема, з математики та інформатики. Проілюструємо це на прикладі конкретної задачі, метою розв’язання якої є показ ще одного способу знаходження об’єму зрізаного конуса.

Читати повністю >>