Страница 1 из 1

Колесник Т. В., Панченко Л. Л. Спецкурс "математичне моделювання" у системі фахової та професійної підготовки вчителя математики

Добавлено: 06 апр 2007, 08:44
root
КОЛЕСНИК Т. В., ПАНЧЕНКО Л. Л.СПЕЦКУРС “МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ” У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИМатематичне моделювання явищ, процесів і конструкцій є ефективним засобом теоретичного аналізу задач науки і техніки. Прямий розрахунок на обчислювальних машинах практично є єдиний спосіб розв’язання складних систем нелінійних рівнянь, що описують багато актуальних проблем фізики, хімії, біології тощо. В той же час тільки прямий розрахунок у змозі забезпечити ті високі вимоги, які висуває практика до точності результатів теоретичних досліджень, оскільки одержана в них інформація є основною при проек­туванні складних пристроїв сучасної техніки.

У сучасних умовах найбільш застосовним, особливо до математичного вивчення задач фізики, став метод наукового дослідження, який називають обчислювальним експериментом. Суть цього методу організації теоретичного дослідження складних прикладних проблем полягає в тому, що на основі математичної моделі шляхом безпосереднього чисельного розв’язування відповідних рівнянь кількісно визначається поведінка досліджуваного об’єкту в тих чи інших умовах. Співставлення результатів розрахунків з наявними дани­ми спостережень, натурних експериментів дозволяє оцінити ефективність вихідної математичної моделі і у випадку необхідності модифікувати її з тим, щоб домогтися більшої її адекватності розглядуваному явищу. На основі розгляду моделі з’являється можливість прогнозувати поведінку досліджуваного об’єкта в умовах, поки що недосяжних у натурному експерименті, вияснити оптимальні параметри і режими роботи діючих або проектованих конструкцій. В цьому розумінні створення чисельних методів і програмних комплексів для реалізації їх на обчислювальних машинах в певному розумінні рівносильне створенню складних експериментальних установок, а діяльність по проведенню розрахунків, обробці та інтерпретації їх результатів можна розглядати як аналог реального фізичного експерименту в лабораторії.

Читати повністю >>