ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІТИЧНОЇ АРТТЕРАПІЇ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІТИЧНОЇ АРТТЕРАПІЇ

Сообщение root » 02 фев 2012, 12:02

Чернова Т. А.

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІТИЧНОЇ АРТТЕРАПІЇ В ПРОЦЕСРОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У УЧНІВ ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Мелітопольська дитяча школа мистецтв (м. Мелітополь)

Сьогодення, насичене інноваційними технологіями, електронікою, потоком різноманітної інформації, підвищеними вимогами до загальноосвітніх навчальних програм, суспільної діяльності та зростаючим навчальним навантаженням залишає мало місця для творчості та самореалізації дитини, створює емоційне та психологічне напруження, що може привести до психічних відхилень та зривів. Протягом терміну викладання образотворчого мистецтвав школі естетичного виховання було виявлено комплекс педагогічних проблем та питань пов’язаних з адаптацією маленької людини до нових умов перебування у новоствореному різновіковому колективі, нестабільністю емоційного стану, проявами агресії, та низькою продуктивністю пізнавальної та творчої діяльності. Перед викладачами образотворчого мистецтва постають нові задачі, що полягають не тільки в професійному навчанні та розвитку творчого потенціалу дитини, вихованні гармонійної особистості але, ще й в збереженні її психологічного здоров’я цілого колективу учнів. Такі задачі успішно вирішують методи арттерапії, що бере свої витоки з ідей аналітичної психології, засновником якої був швейцарський психолог та культуролог К.Г. Юнг. Використання терміну «арттерапія» не пов’язано буквально з лікуванням захворювання (як відомо “therapia” в перекладі з латинської - лікування). Мається на увазі “соціальне лікування” або створення особистості, змінювання стереотипів її поведінки засобами художньої творчості. Між багатьма формами і теоретичними моделями сучасної арттерапії важливе місце займає аналітична арттерапія, яка апелює різноманітними техніками та прийомами роботи. Вирішування проблем проводилось шляхом використання результатів аналізу експериментальних завдань в групах молодших класів ( 18 – 20 учнів в класі) з застосуванням арттерапевтичних методів розроблених дослідниками та науковцями педагогічних установ.
Об’єктом дослідження єпроцесрозвитку творчого мислення школярів школи естетичного виховання. На першому етапі, колективні вправи подібні такий як «рукостискання кольором», налагоджують доброзичливе спілкування,визнання цінностей, унікальності особистості іншої людини та самооцінки особистого «Я». Засновник концепції розвивальної освіти І.Г.Песталоцці вважав, щоосвіта повинна допомагати людині ставати помічником самому собі. «Познание самого себя является центральным пунктом, из которого должно исходить все обучение» [1, с.331]. Після спільних занять у дітей виникають відчуття психологічного комфорту, мобілізується цілющий потенціал емоцій. Вправи, розроблені на основі аналізу рисунків дітей школи надають можливість стабілізувати емоційний стан та зосередити увагу на розвитку творчого потенціалу.
Другим етапом дослідження є вивчення процесу розвитку творчого мислення, на основі однієї з технік арттерапії. Цей процес повинен відбуватися природнім шляхом за допомогою гри. «Рисунок и игра – естественные языки, которыми владеют дети. Эти виды деятельности являются средствами их самовыражения» [2, с.41]. На думку В.С. Мухіної «…детский рисунок в большинстве случаев представляет собой схему, в которой передается связь основных частей изображаемого предмета и отсутствуют индивидуальныечерты» [3, с.306]. Людина схильна до символізації, перетворюючи предмети в символи, використовувала їх як в релігії так і в мистецтві. Враховуючи цей факт, було розроблено експериментальні вправи, основані на асоціативному та чуттєвому сприйнятті предметів, образів та кольору.
Предметом дослідженнявиступає розвиток творчого мислення школярів засобами арт-терапії в процесінавчання образотворчому мистецтву. Задача педагога на начальному етапі допомогти учням навчитися мислити, обмірковувати, аналізувати та виражати свої відчуття засобами художньої творчості. Засоби та методи аналітичної арттерапії базується на визнанні важливої ролі символічної експресії у відтворенні продуктивного творчого мислення. Застосовуючи елементи казки, гри та методи аналітичної арттерапії, учням пропонується створити рольові образи на основі елементарних лінеарних геометричних фігур, надати їм кольорових ознак за настроєм, відчуттями та характером, зробити візуалізацію створених образів. «Використання казкового елемента відіграє важливу функціональну роль, відбувається психологічне налаштування на роботу» [4, с.27]. Роботу можна створювати любим матеріалом та технікою. Поступово завдання ускладнюються, переходять до іншого етапу – навчанню образотворчому мистецтву, з відтворенням реальних натурних та створених образів з застосуванням методів навчальної та креативної арттерапії.
Ціль даної роботи: вивчення можливостей застосування арт технологій в педагогічній роботі. В ході експериментальної роботи були виявлені результативні шляхи та засоби розвитку творчого мислення молодших школярів в навчальному процесі засобами арттерапії, отримані результати надають можливість узагальнити, систематизувати та розвивати педагогічний досвід.
Література:
1. Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие. – М.: Педагогика,1989.- 368 с.
2. Афанасьева О. Арт-терапия средствамиизобразительного икусства. / О. Афанасьева // Воспитание школьников. - 2007.- № 3. - с. 41-44
3. Мухина В.С. Детская психология. – М., Апрель Пресс., Эскимо – пресс, 2000. – 347 с.
4. Деркач О. Арт – терапія на допомогу школі. / О. Деркач //Мистецтво та освіта. – 2010. - № 2. – с. 25 – 28.

Ответить

Вернуться в «VII Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость