ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ

Сообщение root » 02 фев 2012, 12:21

Пилипчук К., Добровольська Л. П.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ У МОЛОДІЖНОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь)

Найважливішими завданнями України як соціально орієнтованої держави є сприяння розвитку молоді, задоволення її життєво необхідних потреб у творчому розвитку самовизначенні, самореалізації, про що свідчать обов’язки держави, а також державні документи, передбачені Конвенцією про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення, виживання, захисту і розвитку дітей.
Неефективність політичних та економічних перетворень в державі, корумпованість чиновників, декларативність соціальної політики, зростання прірви між верхами та абсолютною більшістю населення, нездійсненність життєвих планів більшості випускників ВНЗ призвели до виявлення ще одного фактора - зневіри в позитивні зміни в країні. Критичність ситуації в тому, що значна кількість молодих людей не бачать перспектив для життя та самореалізації в сучасному українському суспільстві.
Слід відзначити, що часто й батьки не бачать перспектив для своїх дітей. Вища освіта не завжди стає запорукою нормального забезпеченого життя молоді. Варто підкреслити, що сьогодні на жаль вже і виїзд за кордон розглядається як умова не тільки вирішення тимчасових фінансових проблем особистості, його родини, але й як стратегія життєвого шляху для молодого покоління України.
Вирішення психолого–педагогічних проблем щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі є напрямом виховної роботи з дітьми, сту¬дентами. Сьогодні мова йде не просто про всебічне виховання особистості, але й про виховання незалежної, конкурентно-спроможної особистості, яка здатна протистояти зовнішнім негараздам і впливам, захистити себе у вирі сучасного дорослого життя.
Мета. Головна мета дослідження полягає у висвітлюванні болючих психолого-педагогічних проблем у галузі дотримання прав людини в Україні, розкритті чинників виникнення та поширення негативних явищ у сучасному суспільстві серед студентської молоді.
Концептуальною базою психолого-педагогічної профілактики негативних явищ в цьому аспекті є концепція „допомоги для самодопомоги”, підкреслює Левченко К. Б., в якій поєднується соціальна і виховна спрямованість профілактики та може бути використаною для різних категорій дітей, молоді, їхніх батьків (з поправкою на їх вік, особливостей) [ 1, с.132 ]
Психологічна, педагогічна, соціальна профілактика за Законом України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” є одним із видів психологічної, виховної, соціальної роботи, спрямованої на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя, здоров'я дітей та молоді, а також запобігання такому впливу.
„Допомога для самодопомоги” інтегрує в собі багато сучасних наукових теорій і концепцій в роботі педагогів, психологів, соціальних працівників. В концепції людина розглядається як суб'єкт, а не об’єкт, що означає формування в неї відповідальності за своє життя, свій вибір, вміння свідомо користуватися своїми пра¬вами на основі знання про них. Ця ідея відповідає завданню розбудови сучасного громадянського суспільства. Ключовим моментом „допомоги для самодопомоги” є опора на бажання дітей, молоді та членів їх сімей керувати своїм життям, запобігти небажаним впливам та обману. Сьогодні ж більшість молодих людей чули про торгівлю людьми, експлуатацію дитячої праці, насильство, жорстоке поводження, зґвалтування та про інші злочини, але вважають, що з ними такого не трапиться, хоча знань і вмінь розв'язати подібні ситуації вони не мають [ 2, с.17, 39, 80 ]. Саме це спонукає не тільки правоохоронні органи, але й соціальних працівників, психологів, педагогів, вихователів, батьків створювати оптимальні психолого-педагогічні, соціальні умови для захисту прав, свобод, інтересів дітей та молоді, гармонійного і всебічного розвитку, задоволення культурних та духовних потреб. Відповідно до концепції „допомоги для самодо¬помоги” це означає:
1. Вивчення особливостей і проблем дітей та молоді в аспекті запобігання негативних явищ, а також вивчення особливостей мотивації студентів щодо працевлаштування, навчання, відпочинку.
2. Формування позитивної мотивації молоді до сприймання соціальних послуг та стимулювання молоді до засвоєння інформації щодо протидії негативних явищ.
3. Налагодження контакту зі студентською молоддю, дітьми та членами їхніх сімей і надання їм психологічної, педагогічної, соціальної допомоги, тобто такого комплексу послуг, який сприяє не тільки відмові від пошуку „легких грошей” ( найбільш поширений мотив нерозумної поведінки молоді ), але й підвищенню соціального статусу молоді, їх особистому розвитку, на основі оволодіння професійними знаннями та знаннями про свої права, навчання вмінню ними користуватися та їх відстоювати, створення умов для їх реалізації. Наслідком такої допомоги також будуть: знання, які запобігають потраплянню в руки злодіїв, вміння і навички щодо критичної оцінки, прийняття рішення, управління собою в критичних ситуаціях.
4. Наступним елементом „допомоги для самодопомоги” є налаштування молоді на самодопомогу в питаннях безпеки, збереження життя через надання інформаційних послуг про установи та організації, які вирішують такі проблеми; а також розвиток студентського волонтерського руху, психологічної служби в університеті і поза аудиторної виховної роботи, які займаються профілактикою негативних явищ в суспільстві.
Висновки. Світоглядні орієнтації формують певні механізми пристосування людини до світу. Програвання різних способі контактування: пристосування до інших, маніпулювання тощо, допомагає особистості проявляти гнучкість у виборі розумної стратегії поведінки, потрапляючи в негативні ситуації.
Таким чином, психолого-педагогічна, соціальна профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі має своїми завданнями:
• здійснення інформаційно-пропагандистської роботи серед студентів з метою розкриття реального змісту і поняття „негативні явища”;
• формування правосвідомості і правової поведінки в молоді, відповідальності за своє життя із розвитком її активності, самостійності, творчості, створення умов для її самореалізації.Література:
1. Левченко К. Б. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навч.-метод. посібник / К. Б. Левченко, О. А. Удалова, І. М. Трубавіна та ін.; Заг. ред. К. Б. Шевченко та О. А. Удалової. – К.: Міленіум, 2005.-210 с.
2. Левченко К. Б. Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми. Навчально-методичний посібник / За редакцією Левченко К.Б., Трубавіної І.М. – К.: Юрисконсульт. – 2005.- 452 с.

Ответить

Вернуться в «VII Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость