ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ І ВІРШІВ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ І ВІРШІВ

Сообщение root » 17 ноя 2013, 20:59

студентка філологічного факультету Трофимова М.Є.
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ І ВІРШІВ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ

Важливим психологічним фактором під час вивчення будь-якого предмета є інтерес до цієї дисципліни. Пізнавальний інтерес – це стимул, який сприяє підвищенню активності учнів і студентів, удосконаленню їхніх умінь і навичок, і тому постійна турбота про його розвиток є одним з основних обов’язків кожного вчителя школи та викладача ВНЗ.
Наголосимо, що для формування пізнавального інтересу має значення низка факторів: урахування індивідуальних особливостей, правильна організація навчального процесу, використання різноманітних форм роботи залежно від віку. Учителі мають багато засобів, щоб викликати інтерес до вивчення іноземної мови. Підкреслимо, що одним із них є робота з віршами та текстовим матеріалом пісень англійських авторів. Саме пісні та вірші сприяють підвищенню інтересу до вивчення іноземної мови, розширюють світогляд, удосконалюють навички вимови та граматику, мають велике виховне значення.
Як зазначають Н.Петровська та Т.Судима, вірш – це один із найбільш ефективних видів фонетичної зарядки, яка широко використовується з учнями та студентами. На матеріалі віршів можна тренувати окремі звуки, інтонацію, наголос і виразне читання [4, с. 2].
З.Поленок у статті «Використання пісенного текстового матеріалу на уроках анлійської мви» пише: «Пісня є унікальним жанром, який поєднує в собі поезію й музику. Використання пісень сприяє створенню вербального та невербального фонду для занять з іноземної мови. Вони здатні викликати сильні емоційні асоціації, пов’язані з людьми, подіями чи місцями, їх можна використовувати для створення сприятливої атмосфери в аудиторії, подачі лексики, ознайомлення з особливостями культури і для виховання особистості» [6, с. 9].
Зауважимо, що вибір вірша або пісні визначається лексичним та граматичним матеріалом, який вивчається в певний момент, тематикою тексту підручника, датами календаря.
На думку Н. Десяцької, англомовні вірші й пісні на уроці можуть виконувати наступні функції: як фонетична зарядка на початку уроку, оскільки пісня дозволяє вчителеві перейти від звуків рідної мови до звуків іноземної мови, тренуючи мовні органи й підготовляючи їх до більше складної артикуляції; для міцного закріплення лексичного й граматичного матеріалу; як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти втомилися або їм потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їхню працездатність. [1, с. 85]
Підкреслимо, що під час вивчення іноземної мови не можна не враховувати вікових особливостей. Як стверджує А.Леонтьєв, у психології розрізняють три періоди вікового розвитку школярів:
І. Молодший шкільний вік (7−11 років);
ІІ. Середній шкільний або підлітковий вік (12−15);
ІІІ. Старший шкільний або юнацький вік (15−18) [2, с. 97].
Зазначимо, що найбільш корисним буде використання віршованого та пісенного матеріалу на уроках англійської мови для дітей середнього шкільного віку, оскільки їм характерна постійна жага до нового, загадкового. Вони швидко втомлюються, якщо заняття проходить неемоційно та нецікаво.
Н.Петровська та Т.Судима наголошують, що на цьому етапі особливо добре запам’ятовуються римовані прислів’я, до яких додається переклад або еквіваленти рідною мовою [4, с. 361]. Доречними будуть приклади з підручника І.Митиної «Английские пословицы и поговорки и их русские эквиваленты»: Best defence is offence (Нападение – лучший вид защиты); By hook or by crook (Всеми правдами и неправдами); Eat at pleasure, drink with measure (Ешь в волю, а пей в меру); Good words without deeds are rushes reeds (Меньше слов – больше дела); Little strokes fell great oaks (Вода камень точит)[3, с. 175].
Зазначимо, що для кращого запам’ятовування можна підібрати віршовані прислів’я та приказки тематично, наприклад, на тему «Погода» («Weather»): 1. Dark clouds in the west / Stay indoors and rest. 2. When sunset is clear / A cool night comes near; на тему «Здоров’я» («Health»): 1. An apple a day keeps a doctor away. 2. What can’t be cured must be endured .
Вірші про пори року широко застосовуються в методиці викладання іноземної мови: 1. Spring is the time, / When children play. / Flowers bloom, / and is gay. 2. Summer is hot. / and to stay cool, / Everybody wants / A dip in the pool. 3. Autumn is short, / The leaves then fall. / Crushing dry leaves / Is fun for all. 4. This is the season / When mornings are dark. / And birds do not sing / In the forests and parks (Winter). Ці вірші потрібно використовувати як фонетичну зарядку для вдосконалення навичок вимови, читання та розвитку пам’яті.
Наголосимо, що ефективним є вивчення віршів на різну тематику згідно з програмовим матеріалом. Для прикладу наведемо вірш (пісню) “I feel terrible”: I’ve got a headache. / I’ve got a headache. / I don’t want to go to bed. / I’ve got a fever. / I’ve got a fever. / I don’t want to do my homework. / I’ve got a stomachache. / I’ve got a stomachache. / I don’t want to eat my lunch. / I’ve got a blister. / I’ve got a blister. / I don’t want to see my sister. Її доцільно використовувати під час вивчення теми «У лікаря» («At the Doctor»), закріплюючи структуру «I’ve got…». Повторювання фраз сприяє кращому запам’ятовуванню зазначеного мовного зразка та нових лексичних одиниць із теми. Дуже вдалим є вибір саме пісенного варіанта, оскільки учням подобається співати та супроводжувати спів жестами й рухами [4, с. 362].
Л.Уруська стверджує, що діти цікавляться культурним життям країни, мову якої вони вивчають, тому до кожного важливого англійського свята слід добирати вірші: 1. Thanks giving is only three days away / I’m going out of town on this very special day. / I will visit the other site of family and eat / Dressing and really good turkey meat. 2. Green cats’ eyes / In midnight gloom / Fly with the witch / On her ragged broom (Halloween) [7, с. 112; 125].
Вірші про Новий рік учні вивчають із задоволенням не тільки в молодшому шкільному віці, а й на кожному етапі вивчення мови. Наприклад: New things to learn, new friends to meet. / New songs to sing, new books to read. / New things to see, new things to hear. / New things to do in this New Year [4, с. 362].
Ю.Посвистак у праці «Використання казок, віршів, пісень, прислів’їв та приказок для інтенсифікації вивчення лексичного та граматичного матеріалу на уроках англійської мови» зазначає: «Обговорення з учнями сюжетів віршів або пісень знайомить їх з історією, культурою, побутом людей, про яких ідеться в поетичному або пісенному матеріалі, а вивчення історії створення пісень формує пізнавальний інтерес, розширює кругозір. Робота над піснями вдосконалює вимовні навички та покращує знання граматики»[5, с. 15].
На думку Н.Петровської та Т.Судими, оскільки учні середнього шкільного віку надзвичайно захоплюються піснями, пропонуємо деякі методи роботи над текстовим матеріалом пісень:
1. Назву пісні записуємо на дошці та пропонуємо учням здогадатися про її зміст.
2. Читаємо (пишемо на дошці, диктуємо) ключові слова й знову ж таки даємо завдання здогадатися про зміст цілої пісні.
3. Пропонуємо прослухати пісню в запису декілька разів, щоб учні запам’ятали мелодію та переконалися, що розуміють зміст пісні.
4. Учні співають разом з аудіозаписом окремі куплети, потім – від початку до кінця.
5. Хоровий спів [4, с. 363].
Отже, вивчення англомовних пісень і віршів на середньому ступені є ефективним і продуктивним, оскільки покращується пам’ять, збагачується словниковий запас, удосконалюються вимова та знання граматики іноземної мови. Поетичний та пісенний матеріал спонукає до творчості, виконання віршованих перекладів, складання віршів і пісень рідною й іноземною мовами, сприяє запам’ятовуванню нових слів завдяки римованій формі як чудового способу фонетичного тренування і для початківців, і для тих, хто вже досить добре володіє іноземною мовою.

ЛІТЕРАТУРА
1. Десяцька Н. Віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення ефективності навчання учнів середньої загальної школи / Н. Десяцька // Перспективы развития науки. – Гданськ, 2012. – С. 83–86.
2. Леонтьев А. Возрастные и индивидуальные особенности школьников в процессе обучения иностран-ному языку / А. Леонтьев // Иностранные языки в школе. − 1976. − № 1. − С. 97−100.
3. Митина И. Английские пословицы и поговорки и их русские эквиваленты / Митина И.– СПб. : КАРО, 2006. – 330 с.
4. Петровська Н. Використання віршів та пісень на різних етапах вивчення англійської мови / Н. Петровська, Т. Судима // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 8. – С. 359–365.
5. Повистак Ю. Використання казок, віршів, пісень, прислів’їв та приказок для інтенсифікації вивчення лексичного та граматичного матеріалу на уроках англійської мови / Ю. Повистак. – Ярмолинці, 2013. – 48 с.
6. Поленок З. Використання пісенного текстового матеріалу на уроках анлійської мови / З. Поленок // Іноземні мови. − 2009. − № 2. − С. 9−11.
7. Уруська Л. Poems All Year Round / Уруська Л. – Тернопіль : Астон, 2006. – 328 с.

Ответить

Вернуться в «Міжвузівський семінар 2013»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость