НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦ

Сообщение root » 17 ноя 2013, 20:51

Т.В. Караєва
Таврійський державний агротехнологічний університет

НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Навчання мови ділового спілкування передбачає, насамперед, засвоєння студентами спеціалізованої лексики, що, в свою чергу обумовлює необхідність застосування методик, які б сприяли розкриттю творчого потенціалу студентів. Тому залишається актуальним обґрунтування ефективного механізму для створення системи вправ шляхом розробки моделі навчання з визначенням структури взаємопов’язаних елементів.
Основною ознакою моделі, яка пропонується для навчання студентів економічних спеціальностей, є системне представлення процесу навчання, орієнтованого на формування та розвиток вмінь автономно-творчої навчальної діяльності студентів шляхом застосування таких високо мотивуючих засобів як рольові/ділові ігри та розробка навчальних проектів. При цьому на підготовчому етапі (перший семестр) студентами розробляється навчальний проект, який за змістом не є професійно орієнтованим, а на основному етапі (другий семестр) – професійно орієнтованим. Отже, навчання ділової англійської мови з урахуванням рівня автономії студентів за запропонованою методикою має на меті залучення тих, хто вивчає мови, до автономно-творчого процесу через розробку навчального проекту з професійно орієнтованим змістом шляхом формування в них стійкої мотивації внутрішнього механізму діяльності та реалізації такої діяльності.
Модель організації процесу навчання ділової АМ представлена у вигляді структурованої інформації, яка характеризується набором певних завдань, що забезпечують необхідність виконання процедур (дій) та послідовність їх реалізації. Така модель у загальному вигляді для ВНЗ економічного профілю має враховувати: завдання, які вирішуються в процесі навчання; інформаційні зв’язки між елементами системи навчання; послідовність вирішення завдань; вхідну інформацію, яка необхідна для вирішення завдань та вихідну інформацію, яка є результатом засвоєння навчального матеріалу; процедури вирішення завдань та засоби та способи реалізації передбачених завдань. Детально пояснюється зміст кожної з наведених характеристик; структура елементів моделі; обґрунтовується зміст інформаційно-тематичних блоків.
Особливістю моделі є гнучкість, що дозволяє змінювати обсяг інформаційно-тематичних блоків в залежності від часу, відведеного на їх опрацювання (у разі обмеженості часу навчання), так само як і варіювати зміст у межах визначеної тематики. Кожний з тематичних блоків має завдання для опрацювання студентами, що враховують формування та розвиток навичок та вдосконалення вмінь інтегрованих видів мовленнєвої діяльності, необхідних для забезпечення формування в них мотивації внутрішнього механізму діяльності та здатності до реалізації такої автономно-творчої діяльності через рецепцію, інтеракцію та продукцію.
Модель, яка подається у табличному та графічному варіантах, дозволяє перейти до розробки системи вправ (приклади яких наводяться) для безпосереднього використання у навчальному процесі. Механізм процесу набуття знань, формування/розвитку навичок та вдосконалення вмінь реалізується через групи вправ, опрацювання яких по кожному інформаційно - тематичному блоку здійснюється за трьома етапами: 1) рецептивним, 2) рецептивно-репродуктивним, 3) продуктивним.
Запропонована модель розроблена у загальному вигляді і слугує підґрунтям для створення системи вправ, яка може бути розробленою для кожної окремої методики з конкретними завданнями навчання. При цьому забезпечується поступове входження студентів у мову ділового спілкування, яка регламентована нормативною лексикою. В процесі такого опрацювання досягається формування навичок та вдосконалення вмінь автономно-творчої навчальної діяльності студентів.

Ответить

Вернуться в «Міжвузівський семінар 2013»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость