ДИСКУСІЯ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В АГРАРНО

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ДИСКУСІЯ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В АГРАРНО

Сообщение root » 17 ноя 2013, 20:52

к.філол.н., доцент Полікарпова Ю. О.
Таврійський державний агротехнологічний університет

ДИСКУСІЯ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ В АГРАРНОМУ ВИШІ

Постановка проблеми. Сучасна ситуація в Україні та світі вимагає зміни парадигми навчання іноземних мов студентів аграрного вишу. Сьогодні акценти мають бути перенесені на практичне володіння мовою, адже це стає необхідним у повсякденному житті, дає можливість співпрацювати з представниками інших країн, дозволяє знаходити компромісні варіанти розв’язання складних проблем, забезпечує вирішення спільних завдань тощо.
Інтерактивні технології навчання є, на наш погляд, досить продуктивними, а їх використання у навчальному процесі сприятиме реалізації вказаних вище завдань.
Мета даної статті – розкрити потенціал дискусії як однієї з форм інтерактивного навчання та обґрунтувати необхідність її використання у процесі навчання іноземних мов студентів аграрного вишу.
Результати дослідження свідчать про те, що дискусія, як різновид інтерактивних технологій, має значний потенціал для використання в процесі навчання студентів іноземних мов. Передовсім, вона забезпечує комунікативну спрямованість навчання іноземних мов, сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні. Дискусія дає можливість розвивати та вдосконалювати всі види мовленнєвої діяльності: читання (на стадії підготовки до дискусії), говоріння та аудіювання (безпосередньо в процесі обговорення), письма (під час або після обговорення проблеми, в якості резолюції). Вона передбачає значну самостійну роботу з боку студента, чим дозволяє інтенсифікувати процес навчання, що є немаловажним, враховуючи незначну кількість аудиторних годин, що відводяться на вивчення іноземних мов у навчальних закладах аграрного профілю.
Цінним є те, що завдяки дискусії студенти отримують практичний досвід використання засобів іноземної мови для досягнення певних практичних цілей. Це сприяє підвищенню мотивації студентів до вивчення мови, адже вони відчувають недостатність мовних засобів, що стимулює їх до більш наполегливого навчання.
Крім того, дискусія сприяє розвитку критичного мислення, формує соціальну мобільність, розвиває комунікативну, інформаційну та технологічну компетенції, креативність, навички співробітництва. Саме в процесі дискутування студенти вчаться виражати власну позицію, аргументувати й відстоювати її, поважати думки інших, уникати конфліктних ситуацій тощо. У них формується уміння "активного" слухача, який не тільки уважно слухає, а й активно опрацьовує інформацію, ставить доречні запитання, робить критичні висновки, генерує нові ідеї завдяки поєднанню почутого з власним досвідом тощо.
Оскільки вихідною установкою при проведенні різних видів дискусій є визнання різних думок, заохочення їх різноманітності й толерантність у взаємовідносинах, то кожен студент у процесі дискусії отримує відчуття своєї значущості, інтелектуальної спроможності. В цілому дискусія має бути покликана продемонструвати співробітництво і продуктивне спілкування.
До того ж, використання дискусії як активного методу навчання сприяє формуванню полістилістичної свідомості студентів, яка передбачає визнання співіснування й конкуренції ідей, концепцій, теорій і систем, що дають різні відповіді на ті або інші актуальні питання.
Під час навчання студентів викладачі кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету активно використовують такі різновиди дискусій: подіумна дискусія, панельна дискусія, диспут, дебати, дискусія в міні-групах, ток-шоу, дискусія з розподілом ролей, форум, форум одного спікера, інтерв'ю, круглий стіл, відкритий мікрофон, акваріум, прес-конференція тощо.
При цьому студенти отримують досвід участі в різних видах дискусій як під час аудиторних, так і позааудиторних занять. Так, з метою надання студентам можливості практикуватися у веденні дискусій у позааудиторний час на кафедрі іноземних мов ТДАТУ було створено англомовний дискусійний клуб "Ukrainian youth for sustainable development" / "Молодь України для сталого розвитку". Засідання клубу проводяться із залученням носіїв мови, що дає можливість не тільки вдосконалювати мовленнєві навички студентів, а й дізнаватися про досвід інших країн у вирішенні певних проблем, зіставляти й аналізувати можливості його застосування до ситуації в нашій країні.
Участь студентів у різних видах дискусій сприяє формуванню у них світоглядного плюралізму, який передбачає діалог національного й загальнолюдського, з певною перевагою на користь останнього; об’єднання людського досвіду та знань заради розв’язання нагальних викликів цивілізації; звернення до різноманіття культур і субкультур та визнання їх цінності. Усе це відкриває перспективу підтримки й зміцнення єдності суспільства, члени якого дотримуються різних світоглядів; забезпечення консенсусу щодо основних норм і цінностей, необхідних для його функціонування й розвитку; утвердження толерантності у відносинах між прибічниками різних світоглядів, розвитку діалогу між ними; запобігання гострих конфліктів на світоглядній основі.
Дискусія дає можливість поєднання індивідуального та кооперативного навчання студентів. Студенти працюють з різними джерелами інформації, вчаться здійснювати проблемний пошук, а також опановують стратегії, необхідні для навчання протягом усього життя. Усе це готує студентів до участі в дискусіях як у реальних ситуаціях, так і в режимі Інтернет-спілкування (обговорення в дискусійних групах на форумах та блогах, участь в інтернет-конференціях, вебінарах тощо).
Висновки та рекомендації. Дискусія як одна з форм інтерактивного навчання має значний потенціал і широкі можливості для використання у процесі навчання іноземних мов. Наразі існує необхідність запроваджувати її як одну із сучасних технологій навчання іноземних мов студентів аграрних вишів. При цьому, як показує досвід, досить плідним є використання дискусії або її елементів як під час аудиторних, так і позааудиторних занять.

Ответить

Вернуться в «Міжвузівський семінар 2013»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость