ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Сообщение root » 17 ноя 2013, 20:53

ст. викладач Виноградова М. С.
Таврійський державний агротехнологічний університет

ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий простір, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії потребують певних трансформацій у сфері освіти як важливого державного інституту, у тому числі й у галузі навчання іноземних мов. Сьогодні статус іноземної мови має тенденцію до постійного зростання. Усе це зумовлює визначення основних стратегічних напрямків удосконалення цілей, змісту, методів, прийомів і засобів навчання іноземної мови. Основними напрямами оновлення змісту вищої освіти є: особистісна орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, забезпечення якості освіти на основі новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.
Формується характерна тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу, його наближення до реального процесу спілкування. Для досягнення комунікативної компетенції, комунікативних вмінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь, викладач іноземної мови має використовувати новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах.
Оволодіння комунікативною та міжкультурною компетенцією неможливо без інтеграції іноземної мови з медіа-освітніми технологіями, які допомагають студентам просуватися шляхом оволодіння знань, розвивати їх успішність, формування професійної компетентності. Саме комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації інтерактивного навчання і значно розширює можливості викладачів щодо індивідуалізації навчання й активізації пізнавальної діяльності студентів у навчанні іноземної мови.
Найбільш результативними є технології, спрямовані на створення взаємних відносин між викладачем і студентами, залучення їх до активної комунікативної взаємодії, встановлення атмосфери взаємоповаги, довіри та відповідальності. Застосування інтерактивних технологій на занятті з французької мови передбачає перетворення студента з об'єкта навчаючого впливу на суб'єкт активного творчого процесу, забезпечення сприятливих психологічних умов для співпраці викладача та студентів, стимулювання пізнавальної активності на занятті та після нього.
Інтерактивна діяльність колективно-групова, кооперативна та технології оцінювання дискусійних питань дозволяють студентам бути більш незалежними і впевненими у собі, подолати страх перед мовним бар’єром, вирішувати складні задачі, висловлювати думки, дискутувати, спілкуватися з різними людьми та приймати виважені рішення. Міжнародні обставини сучасного періоду зумовили нові потреби до характеру володіння іншомовним мовленням і тим самим детермінували деякі принципи та параметри нових методів навчання іноземної мови, а саме застосування інтерактивних методів навчання.
Інтеграція інтерактивних методів у навчання іноземних мов вважається основним завданням викладачів кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету. Проведення прес-конференцій, подіумних дискусій, форумів, круглих столів, засідань, панорам, консультацій-порад, консультацій-роз’яснень, консультацій-обговорень з використанням рольових, імітаційних ігор мають велике значення для розвитку творчого потенціалу особистості й тому набули широкого використання. Інтерактивна навчальна ділова гра, яка дозволяє наблизити обговорення до реальної ситуації, залучає всіх студентів в групі до аналізу поставленого завдання та ефективно виконує різні функції: активізуючу, розвиваючу, комунікабельну, інформаційну, функцію інтеграції знань. За допомогою інтерактивних методів навчання спілкування під час занять відбувається в живій манері, де студент стає активним учасником комунікації та вчиться засвоювати культуру взаємоузгоджених дій у процесі комунікації, критично мислити, самостійно вирішувати поставлені завдання на основі аналізу інформації з різних джерел, брати участь у дискусіях, доводити правильність своєї думки, спільно вирішувати значимі проблеми. Ефективний інтерактивний прийом демонстрації плакатів, схем, графіків, матеріалів наочної допомоги активізує увагу студентів і полегшує процес засвоєння нового матеріалу, робить його привабливішим і цікавішим.
Використовуючи інтерактивні багаторівневі програми, студенти удосконалюють свої знання з граматики французької мови. За результатами діагностичного тесту кожен студент працює на своєму рівні, він може не лише прочитати теоретичне пояснення, виконати вправи, але й перевірити свої знання знов, протестувавши себе по закінченню роботи. Одночасно, інтерактивні багаторівневі програми пропонують тексти для читання та розуміння, а також вправи для прослухування.
Однією з найбільш ефективних інтерактивних програм для навчання французької мови для студентів агротехнічного університету є AGRISCOLA – методика вивчення французької мови для аграріїв. Курс є спільною розробкою французьких та українських педагогів – інтерактивним курсом французької мови, що забезпечує вільне спілкування французькою мовою в різних ситуаціях, розуміння мовлення на слух та участь у бесіді з носіями мови. Програма пропонує оптимальний графік занять та дозволяє вести вільний діалог із комп'ютером. Вправи курсу розвивають усі мовні навички, розширюють словниковий запас та закріплюють знання граматичних правил. Візуальна підтримка відео-сюжетів полегшує розуміння тексту та розвиває навички сприйняття усного мовлення. Спливаючий переклад слів полегшує роботу з текстами відео-сюжетів та діалогів. Корисною є така передова технологія, як наявність двох режимів навчання, вільного та керованого, що дозволяє студентам обирати оптимальну схему навчання. Відеоролики можна дивитися з французькими або українськими субтитрами. До кожного уроку є французький та український скрипти, тести на розуміння змісту, письма та аудіювання, граматичний коментар та словник із новими словами.
Широкий спектр ефективних мультимедійних засобів дозволяє урізноманітнити навчальний процес. Використання Power Point, який на заняттях з французької мови знаходить вживання для пояснення граматики, наведення прикладів, порівнянь з рідною мовою тощо.
Важлива також роль автентичних оригінальних матеріалів, використання яких, перш за все, дозволяє викладачеві і студентові бути сучасними, тобто читати оригінальну літературу, дивитися оригінальні фільми і чути мову носія. Банк граматичних і лексичних вправ та тестів є помічником викладачеві. Інтернет надає колосальну можливість обом учасникам процесу навчання та вивчення французької мови постійно збагачувати свої знання.
Ряд компаній пропонують нові інтерактивні програми, що дозволяють студентам технічних спеціальностей підготуватися до презентації або переговорів, опанувати необхідну лексику, а також отримати конкретні поради і рекомендації. Програми, складені з урахуванням рівня знань користувачів. Освоївши перший рівень, студент з відчуттям задоволення переходить до наступного рівня. Сьогодні можна стверджувати, що з появою Інтернету сучасна система освіти вступила в нову фазу свого розвитку.
Стосовно дистанційної форми освіти, слід вказати на необхідність створення єдиного інформаційно-освітнього простору, куди слід включити всілякі електронні джерела інформації: віртуальні бібліотеки, бази даних, консультаційні служби, електронні навчальні посібники, спеціально обладнані класи і віртуальні класи, у тому числі кіберкласи тощо. Коли йдеться про дистанційне навчання, слід розуміти наявність в системі викладання підручника і взаємодії викладача та студентів. Звідси головне при організації дистанційної форми навчання – створення електронних курсів, розробка дидактичних основ дистанційного вчення, підготовка педагогів-координаторів.
Узагальнюючи викладене вище, можна сказати, що інтеграція інтерактивних методів у навчання іноземних мов здійснюється швидко та робить процес навчання ефективнішим.

Ответить

Вернуться в «Міжвузівський семінар 2013»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость