МІСЦЕ ІНТЕРНЕТУ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

МІСЦЕ ІНТЕРНЕТУ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сообщение root » 17 ноя 2013, 20:56

асистент Харченко Т. І.
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

МІСЦЕ ІНТЕРНЕТУ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Розвиток освіти в наші дні органічно пов’язаний з підвищенням рівня інформаційного потенціалу. Це визначає як напрямок еволюції самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Для найбільш успішного орієнтування у світовому інформаційному просторі учням необхідно оволодіти інформаційною культурою. Одним з найбільш революційних досягнень, що значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет (англ. international net).
Крім глобальних інформаційних можливостей Інтернет має освітню цінність. Розглянемо, зокрема, дидактичні переваги та методичні можливості використання мережі Інтернет та комп’ютерних технологій на уроках англійської мови.
Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливо без практики спілкування, віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи її користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Базовий набір послуг для здійснення комунікативного спілкування містить:
– електронну пошту (e-mail);
– телеконференції (usenet) та відеоконференції;
– можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки (homepage) і розміщення її на Web-сервері;
– доступ до інформаційних ресурсів:
– довідкові каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
– пошукові системи (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);
– розмова в мережі (Chat).
Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці англійської мови.
Інтернет має великий спектр методичних можливостей як для учителя, так і для учня. Методичні переваги використання Інтернету для вчителя полягають в наступному:
– учитель має доступ до автентичних навчальних матеріалів, з яких він може добирати тексти для читання та аудіювання;
– в мережі можна знайти сайти, що мають тренувальні та тестові завдання інтерактивного характеру, які можна використовувати на уроці в режимі он-лайн;
– електронна пошта – це ресурс через який учитель може організувати дистанційне навчання: обмін інформацією типу "завдання – відповідь".
З точки зору ефективності навчального процесу з використанням мережі Інтернет для учня слід зазначити наступне:
– учень може використовувати Інтернет і як джерело інформації, і як засіб її переробки (репродукції);
– в мережі Інтернет учень долучається до автентичних зразків мовлення, адже в оригінальному мовленні носіїв мови містяться фразеологізми, реалії, ідіоми, прислів’я, приказки, неологізми, та інші лінгвокраїнознавчі елементи, що відбивають специфіку функціонування досліджуваної мови і культуру народу; залучений у навчальному процесі до певних комунікативних ресурсів,
– учень почувається учасником міжнародного природного комунікативного процесу спілкування, що забезпечує і вмотивованість його навчальної діяльності і – відповідно – результативність.
Обговорюючи переваги використання новітніх інформаційних технологій у навчання іноземних мов, філологи та методисти порівнюють традиційне навчання з комп’ютерним. Порівняння за деякими критеріями можна представити у вигляді таблиці:
Традиційне навчання Комп’ютерне навчання
Можлива відсутність мотивації та зацікавленості у навчанні Висока мотивація і зацікавленість у навчанні
Спілкування з викладачем Можливість спілкування з носіями мови, доручення до культурологічних цінностей та лінгвокраїнознавчих елементів
Обмежена кількість інформації, інколи застарілі дані Необмежена кількість свіжої, автентичної інформації
Лінійний (статичний) текст Мультимедійний текст (відео-, аудіо)
Результати цього порівняння свідчать про значні переваги комп’ютерного навчання перед традиційними методами навчання. Комп’ютерні технології дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують реалізацію індивідуального підходу, сприяє розвитку здібностей, пам’яті, просторової уяви, творчого нестандартного мислення, підвищує інтерес до навчання.
Проведення уроків з використанням інформаційних технологій робить процес навчання цікавішим і інтенсивним. Але слід зауважити, що комп’ютер не заміняє вчителя, а тільки доповнює його. Комп’ютер природно вписується в життя школи і є одним з ефективних технічних засобів, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть невстигаючі учні охоче працюють з комп’ютером.
Отже з цього можна сказати, що використання комп’ютерних технологій робить процес навчання інтенсивним, бо створює атмосферу змагання, виховує вміння співпрацювати. Такі уроки сприяють розвитку творчості, формуванню власних поглядів на проблеми, які слід вирішити. Під час цих занять школярі вчаться зіставляти, узагальнювати, систематизувати, розвивають мислення і мовлення.

Ответить

Вернуться в «Міжвузівський семінар 2013»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость