IННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

IННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Сообщение root » 17 ноя 2013, 20:58

студент філологічного факультету Рутковський М. С.
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

IННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, СТВОРЕНІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ
Нові слоутворення будь-якої мови викликають активність відповідних морфологічних процесів. Так, Мостовий М.І. вказує, що простих слів-неологізмів в англійській, як у кожній іншій мові, небагато [1, с. 75]. Перевага надаеться складним, похідним словам, та словам, що утворюються за допомогою афіксації.
Афіксальний словотвір відрізняється у різні періоди розвитку мови. Слід зазначити, що у 40-50х роках XX століття спостерігалось активне вживания префіксів та суфіксів. Та вже у 60-70х роках вживаність префіксів знизилась. Якщо говорити про кінець XX століття, то можна зазначити, що у 80-90х роках вживаність префіксів у словотворчому процесі була мінімалъною. Така сама ситуація спостерігається у сучасній англійській мові, де продуктивних афіксів небагато, а ті, що використовуються при творенні неологізмів, є, до того, ж не англійсъкого походження. Вони запозичені з класичних або французької мов, проте натуралізувались настільки, що їхнє іншомовне походження майже не відчувається.
Серед способів афіксації виділяють суфіксальний та префіксальний способи словотворення. Способом суфіксації було створено багато слів, наприклад absenteeism – «прогулювання роботи» – додавання до основи суфікса -ism, який має значення – «доктрина, політична лінія, вчення, рух». Іншим прикладом є слово plugola – «хабар за нечесну рекламу», у якому наявний суфікс –оlа, який має іншомовне походження, скоріш за все – латинське; слово persuasibility – «ступінъ, до якого покупців можна умовити купити товар». Суфікс - ability походить від схожего слова, яке має значения – «можливістъ». Цікавим прикладом є слово mailer – «реклама, нідіслана поштою». Можливо, воно походить від слова е-mail, тобто «електронна пошта». Ще одним яскравим прикладом слугує слово advertorial – «види рекламування, коли об’яву публікуютъ на місці редакторсъкої статті для надання рекламі особливої ваги». До основи слова advert був приєднаний суфікс -orial, що в оригінальному слові editorial позначае – «редакторський».
Іншим морфологічним засобом твореня неологізмів є формування композитів. Щодо цього способу словотвору Мостовий М.І. зазначає, що «складне слово (або композит) – це специфічна лексична одиниця, що визначаетъся особливими морфемними і дериваційними характеристиками. До складу композита входить не менше двох слів, які, в залежності від своїх морфологічних ознак, вступаютъ до особливих відносин» [1, с. 78].
Явище композита чудово демонструє слово deadlock – «ситуація, коли сторони не можуть дійти певної згоди». Слово уявно можна розбити на дві складові - dead+lock, при цьому перекладаємо їх, як: dead – «померлий», та lосk – «замок, чи кінець чого-небудь». Таким чином, це слово має приблизний переклад як «безвихідна ситуація». Проаналізуємо слово sweatshop – «підприемство, на якому робітники багато працюють, але одержують малу зарплатню»: знову перекладемо його частини - sweat+shop – перша - «піт» або в переносному значенні «щось важке», а друга – «підприємство» у даному контексті. Розглянемо ще кілька прикладів: adman – «людина, яка працює в рекламі», що сформувалось унаслідок складання основ двох слів ad+man: «реклама» + «людина»; makegood – «реклама, опублікована вдруге, бо була помилка»; pipeline – «канали розподілу товарів»; wildcat strike – «страйк, про який робітники не інформуютъ профспілку»; sweetheart contract – «угода, вигідна як для адміністрації, так і для профспілки, але не для робітників» [2]..
В останній час активізувалось утворення нових одиниць шляхом телескопії (зрощення або злиття), тобто з’єднання частин двох слів або з’єднання одного повного слова і частини другого. Більшість телескопних новоутворень належить до термінології суспільно-політичної лексики. Такими є слова: flextime – «довільний графік роботи», - так само, як і композити, їх можна поділити на частини: flех - «гнучкий» + timе - «час», тобто час, який можна змінювати за потребою; fresheet – «газета з рекламними оголошеннями». При складанні таких двох основ слів як pitch – «частина якого-небудь товару» та man – «людина», з’явився неологізм pitchman – «людина, яка продає дрібниці на ярмарку»; moneyeyed – «дуже багатий бізнесмен», та «людина, зорієнтована на гроші»; headhunter – «людина, або компания, яка шукає кваліфікованих спеціалістів»; heavyweight – «дуже впливова персона»; blueprint - «детальний план» [3].
Як бачимо, суфіксація, складання основ та телескопія є досить важливими способами збагачення сучасної англійської мови та збільшення її лексичного складу. Не завжди новоутворення вдало приживаються на мовному грунті, проте все ж таки більшість подібних лексем надають мові влучності і виразності.
Література
1. Ю.Мостовий М.І. Лесикологія англіської мови. - Підручник для студ-тів і фак. інозем. мов. – Х.: Основа, 1993. – 256 с.
2. Словарь новых слов и значений в английском языке (Dictionary of New Words and Meanings) / Под ред. З.С. Трофимовой. – М.: АСТ, Восток-Запад, 2006.
3. The Oxford Dictionary of New Words (Paperback) by Sara Tulloch, Elizabeth Knowles, Julia Elliott. – L., 2006/

Ответить

Вернуться в «Міжвузівський семінар 2013»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость