СПЕЦКУРСИ З ОСНОВ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ЗООЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА БІОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СІ. Шевченко

Розглядається сучасний стан і перспективи розвитку біологічної освіти, впровадження та використання інноваційних педагогічних технологій у навчальному та виховному процесах у загальношкільних, позашкільних та вищих навчальних закладах.
Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

СПЕЦКУРСИ З ОСНОВ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ЗООЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА БІОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СІ. Шевченко

Сообщение root » 26 окт 2007, 15:56

СПЕЦКУРСИ З ОСНОВ ПАРАЗИТОЛОГІЇ
ТА МЕДИЧНОЇ ЗООЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
БІОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СІ. Шевченко
Паразитологія - комплексна біологічна наука, що вивчає явище паразити­зму, біологію, екологію паразитів, а також захворювання, які вони викликають та заходи боротьби з паразитами [1].
Згідно планів навчального навантаження студентам біофаку на Ш-му курсі пропонується за вибором прослухати курс лекцій та виконати практичні заняття зі спецкурсу основ паразитології. За браком часу, відведеного для занять, основ­на увага приділяється загальним поняттям паразитизму та паразитам, історич­ному нарису про становлення науки паразитології, про походження паразитизму та його розповсюдження, життєвим циклам відомих паразитів тварин та рослин, значенню паразитології.
Крім загальних питань паразитології, увага також приділена медичній зоо­логії, що вивчає паразитів людини, методи діагностики та попередження захво­рювань, викликаних ними [1].
Зацікавлення спецкурами у студентів особливо виявляється після вивчення курсу зоології безхребетних та літньої польової практики, а також після прохо­дження педагогічної практики чи роботи у школі та спортивних таборах. Зазви­чай тривалі спостереження за своїми домашніми тваринами, виявлення у них анормального фізіологічного стану чи поведінки створюють проблемні ситуації, що спільно вирішуються на заняттях з паразитології.
Метою нашої роботи було узагальнення виявлених симптоматичних ознак тварин та людей на предмет їх паразитарної основи.
У теоретичній частині спецкурсу виділено три основних напрямки — це протозоологія, гельмінтологія та арахноентомологія. В цих розділах також ви вчаються основні види тварин, що є паразитами людини.
Серед простіших можна виділити дизентерійну амебу, яка є збуднико хвороби амебіазу людини. Єдиним джерелом цього захворювання є людина. Ос­новні симптоми - це часте та рідке випорожнення з домішкою крові та слизу, фекаліями виділяються цисти, що забруднюють середовище. З джгутикових за цікавлення викликають трипаносоми-збудники сонної хвороби у людини. В життєвому циклі залежно від умов існування приділяється декілька морфологіч­них форм. Окремо на одному з практичних занять виділяється увага малярійно­му плазмодію, особливостям зовнішнього вигляду малярійного комара, історії відкриття хвороби, життєвому циклу паразита, поширенню малярії [2].
Плоскі та круглі черви за своїм розвитком та життєвими циклами спонука­ли утворення науки паразитології. Складність життєвого циклу плоских червів, партеногенез на личинковій стадії забезпечує їм велику плодючість (потомство одного мірацидія досягає від 600 до 200 000 церкаріїв) [3]. Головні представники трематоди - це печінковий сисун, котячий сисун. Основні шляхи зараження-вживання недосмаженої риби, води з річок та ставків. Присутність паразитів в тілі людини (до 75 000 шт.) викликає токсичну дію на хворого, що призводить
до розвитку цирозу органів. Необхідно звернути увагу студентів на технічну об­робку риби та умов її просолу, охорону води від попадання фекалій та санітарно-просвітницьку роботу серед населення.
Серед цестод найжахливішим для людини може бути свинячий солітер, коли вона є остаточним та проміжним хазяїном. Для визначення виду паразита треба розглянути під збільшенням гермафродитні членики, що мають квадратну форму. Матка свинячого солітера займає центральне положення і утворює 7-12 розгалужень, у бичачого - 17-35. Фінки свинячого солітеру можуть потрапити в мозок, очі, серце, під шкіру. Це призводить до смерті хворого. Загальні симпто­матичні ознаки при цестодозах це знесилення організму токсичними речовинами паразита.
Особливу увагу треба звернути на ехінокок. Доросла форма має розміри 3-5 мм, живе у кишечнику собаки, вовка, лисиці, ведмедя. Личинкова - в тілі лю­дини. Людина заражається при контакті з хворою собакою. Финка має сферичну форму, досягає великих розмірів, викликає пошкодження внутрішніх органів та інтоксикацію організму. Лікування тільки хірургічне.
У типі "круглі черви" звертається увага на паразитів людини: аскарид, три­хінел, які викликають закупорки кишкового тракту, інтоксикацію організмів.
Історичний нарис про вивчення нитчатки Банкрофта - збудника слонової хвороби, продемонструє студентам становлення науки паразитології, ролі комах у перенесенні паразитів і, як наслідок, відкриття хвороби людства - малярії [4].
Отже, основні поняття паразитології та особливості життєвих циклів, па­тологічна дія на організм людини чи тварини дають ґрунтовні відповіді студен­там на поставлені проблемні питання.
Після закінчення курсу студенти складають екзамен.
Література
1 .Богоявленский Ю.К., Улисова Т.Н., Яровая И.М., Яругин В.Н. Биология- М: Медици­на. 1985.-560 с
2.Тарасов В.В. Простейшие, патогенные для человека. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 160 с. З.Хильда Кларк. Неизлечимых болезней нет. -СПб.: Будущее Земли, 2003.- 336 с. 4.Даниэл М. Тайные тропы носителей смерти. - М.: Прогресс, 1990.-416 с.


Всеукраїнської науково-методичної конференції "Розвиток біологічної освіти в Україні"-Мелітополь, (26-27 вересня), 2006.С 74-75

Ответить

Вернуться в «Розвиток біологічної освіти в Україні»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей