ПРОСУВАННЯ НА РИНОК НАВЧАЛЬНОЇ КНИЖКИ ІНТЕРНЕТ-ЗАСОБАМИ (ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АВТОРА І РЕДАКТОРА) Юлія В’ячеславівна Паливода

Ответить
root
Администратор
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 10:45
Контактная информация:

ПРОСУВАННЯ НА РИНОК НАВЧАЛЬНОЇ КНИЖКИ ІНТЕРНЕТ-ЗАСОБАМИ (ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АВТОРА І РЕДАКТОРА) Юлія В’ячеславівна Паливода

Сообщение root » 18 май 2009, 16:31

На сьогодні розроблено чимало інтернет-засобів для успішного просування книги у всесвітній мережі, зокрема, електронне замовлення для прямого продажу та доставки книг, надсилання рекламної інформації про видання електронною поштою, Web-сторінка видавництва тощо. Отож, редактор має змогу, на власний розсуд, обрати найприйнятніший вид для просунення навчальної книги, оцінити його ефективність і, за потреби та бажання, долучити до такої промоції автора.
Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що наразі мало вивчена проблема просування навчальної літератури інтернет-засобами та залучення до цих процесів редактора, як провідного фахового працівника видавництва, й автора – беззаперечного та важливого учасника редакційно-видавничого етапу.
Рівень наукового опрацювання проблеми. Такі вчені, як Б. А. Кузнецов у «Экономике и организации издательской деятельности», Ю. Ф. Майсурадзе, А. Є. Мільчин, Н. П. Маковеєв у «Энциклопедии книжного дела», Н. Д. Еріашвілі в «Книгоиздании. Менеджменте и маркетинге», Р. Крейґ у «Інтернет-журналістиці: робота журналіста і редактора у новинах ЗМІ» приділяли увагу просуванню книги інтернет-засобами побіжно, не акцентуючи уваги на участі у цій діяльності редактора та автора. У власних працях ці науковці розглядали просування книги загалом, не виокремлюючи, зокрема, навчальну книжку.
Як може використовуватися Інтернет у сучасних видавничих промоціях? Яку посильну участь у цих процесах повинні брати автор і редактор видання? На ці питання спробуємо відповісти в нашій статті. Отже, мета статті – дослідити, які інтернет-засоби повинен обрати редактор для успішної промоції навчальної книги в мережі Інтернет; яку участь у процесі просування навчальної літератури в Інтернеті може взяти автор.
Окреслена мета передбачає розв’язання таких завдань:
1) розглянути теоретичні аспекти просування друкованої продукції на ринку;
2) роз’яснити участь редактора у промоції книжки;
3) описати основні види інтернет-засобів у просуванні навчальної книжки;
4) охарактеризувати переваги і недоліки інтернет-засобів у видавничому маркетингу.

Теоретичні аспекти просування друкованої продукції на ринку
Просування книжкових видань на ринку охоплює сукупність дій, заходів, до яких вдається видавець із метою стимулювання попиту на них, забезпечення очікуваного їх збуту. Такими діями, заходами є реклама, певною мірою – паблік рілейшнз, виставкова діяльність, презентації, рецензування, семплінг (безплатне розповсюдження з рекламною метою примірників видання), марчандайзинг (забезпечення правильного і вигідного для видавця експонування його книг у місцях продажу), брендінг (створення особливо привабливої серед читачів марки видавництва), ефективне використання з рекламною метою матеріальної конструкції видання (обкладинки, корінця, титулу, звороту титулу тощо).
Варто зазначити, що переваги таких методів просування книжкових видань неодноразово підкреслювали й такі вчені, як: Я. Володарчик у книзі «Маркетинг у видавничій справі: фантазія чи реальність?», Г. Грем у виданні «Книжний бизнес: Практика книгоиздания и книжной торговли», Б. С. Єсенькін, А. Ф. Коган у «Предпринимательстве в книжном деле», Б. А. Кузнецов у підручнику «Экономика и организация издательской деятельности» та ін.
На нашу думку, ці способи та методи популяризації і просування книжкової продукції, зокрема навчальної книги, що наведені вище, є, безперечно, продуктивними та безпосередньо виправдовують витрачені на них наявні у видавництва ресурси – матеріальні, кадрові тощо.
Написання рекламних текстів у видавництві не може обійтися без редактора, адже він найкраще знає споживчу цінність видання (яку потребу воно задовольняє, яким етапам, інтересам відповідає, яку статусно-психологічну позицію формує) і тому може бути особливо корисним творцям рекламних текстів або й особисто діяти в цій ролі. Корисна та потрібна його участь і в розробленні та реалізації рекламних кампаній, формуванні рекламного середовища, постійно чинної комунікативної системи для інформування споживачів. Корисною буде й участь автора у просуванні книжки, адже він є безпосереднім і незамінним учасником редакційно-видавничого етапу, він найкраще орієнтується у тому, кому адресоване його видання, хто є його споживацька аудиторія.
Складність побудови комунікаційної системи видавництва полягає у вирішенні суперечностей між необхідністю масованого інформування покупців та наявними обмеженими засобами. Зважаючи на це, варто побудувати комунікаційне поле потенційного покупця для того, щоб обрати найбільш перспективні засоби інформаційного впливу на нього, і, спираючись на їхні можливості, розроблювати рекламну кампанію.
Основні види засобів інформаційного впливу можна об’єднати в такі групи: друкована продукція; електронні засоби масової інформації; особисте спілкування; наглядна інформація і сувеніри.
Ефективність функціонування комунікаційної системи визначається: цільовим характером і масштабністю інформування потенційних клієнтів (сегмент ринку); здатністю підтримувати постійний інтерес у покупця; доступністю для споживача джерел інформації та їх стабільністю; постійним моніторингом сприйняття каналів інформації і прийнятною політикою щодо питань освоєння нових каналів, котрими користуються потенційні споживачі, а саме ті, які ще не купують ваші книжки.
Редактор повинен чітко уявляти, якими інформаційними каналами він може скористатися відповідно до власних технічних і фінансових можливостей, уміти оцінити внесок в успіх фірми конкретного комунікаційного засобу. Ще одне завдання для редактора та автора, разом із фахівцем маркетингової служби, – як обрати найефективніший комунікаційний засіб. Він може допомагати діяльності маркетингових служб, приміром, на етапі завершення створення книги, коли вона вже підписана до друку, редактор може обрати найбільш вдалі фрагменти з неї, щоби розмістити в Інтернеті. Він як ніхто добре знає, яким є текст, якому читачеві він буде цікавий і на якому сайті його краще розмістити.
Загалом, правильно побудоване рекламування книжкових видань неможливе без співпраці фахівців цієї діяльності з редактором як із більш обізнаною і найзацікавленішою в його успіху особою. Часто саме редактор є найважливішим іміджмейкером, продюсером видання, найвправнішим автором рекламних текстів, найпривабливішим комунікатором у ситуаціях, які сприяють просуванню видання на ринку.

Інтернет-засоби просування книжкової продукції
Усе важливішим засобом реклами навчального видання нині стає Інтернет. Він є унікальною за обсягом і швидкістю пошуку потрібної інформації базою даних. Із рекламою в комп’ютерній павутині можуть ознайомитися мільйони осіб, які мешкають у різних регіонах, країнах.
Ми розглянемо домінуючі нині види інтернет-засобів просування видання:
• електронне замовлення для прямого продажу та доставки книг;
• надсилання рекламної інформації про видання електронною поштою;
• Web-сторінка видавництва.
Розглянемо їх детальніше.
Електронне замовлення для прямого продажу та доставки книг. На сьогодні все частіше люди почали замовляти товари через мережу Інтернет. Він дав велику свободу у виборі та придбанні різноманітних товарів: одягу, побутової техніки, продуктів харчування, авіаквитків і книжкової продукції також – наразі популярності набуло електронне замовлення для прямого продажу та доставки книг.
Торгівля книжками в Інтернеті сьогодні посідає вагоме місце, поступаючись тільки продажу комп’ютерів та аудіо-, відеопродукції, і можна з достовірністю передбачити, що в перспективі розвиток електронної книжкової торгівлі зумовить те, що електронні продажі будуть основним напрямом діяльності книготорговельних підприємств.
Мережа Інтернет, яка за короткий термін після того, як стала доступною пересічному користовачеві, перетворилася в звичайне середовище для сфери роздрібної торгівлі, зокрема навчальної книжки [1, с. 218].
На сьогодні в Україні можна обрати і замовити книжкову продукцію в таких інтернет-магазинах, як: Бамбук, Буквоїд, Будинок книги «Books», «BeeZone», «Наш формат» – сайт однойменного книжкового магазину, сайти «Книжкового клубу», книгарні «Є», Web-сайти видавництв та ін.
Продаж книжок через Інтернет дає змогу відчутно зменшити витрати на реалізацію книжкової продукції без посередників, тож продавати книжки за нижчими цінами, ніж способом традиційної торгівлі. Крім цього, він майже не має географічних меж, забезпечує достатньо вільний і відносно дешевий вихід на вільний книготорговельний ринок. Важливим також є те, що інформаційні ресурси Інтернету доступні цілодобово протягом року.
Надсилання рекламної інформації про видання електронною поштою. Продуктивною у розповсюдженні навчальних видань є також система електронної пошти, або E-mail, яка дає можливість переслати сигнал у вигляді серії цифрових сигналів. Тож, Інтернет надає змогу здійснювати роботу з маркетингу – продажу книжок засобами E-mail.
Такий інтернет-засіб, як E-mail, редактор може використати для промоції навчальної книжки. Електронне листування вже давно стало потужним засоб рекламування тієї чи тієї продукції, і книжка не є винятком. За допомогою електронної пошти редактор може рекламним листом сповістити своїх партнерів, постійних клієнтів про вихід друком нового видання, надати детальну інформацію про нього, анотацію, короткий зміст видання, умови придбання тощо. Також електронною поштою можна колегам розіслати прайси видавництва з умовами співпраці.
Беручи до уваги чималу кількість користувачів такими системами, використовувати їх для маркетингу такого масового продукту, як книга, може бути економічно вигідним [1, с. 218].
Web-сторінка видавництва. Створення і підтримка видавництвом Web-сторінки обходиться набагато дешевше, ніж розповсюдження друкованої продукції іншими способами, а споживацька аудиторія налічує тисячі потенційних покупців.
Отож, завданням редактора на етапі промоції навчальної книги є правильно обрати інтернет-засіб для ефективного її просування. Одним із таких засобів рекламування та продажу навчальних видань, безперечно, може слугувати сайт видавництва. Редактор як працівник видавництва, котрий контролює всі процеси, що відбуваються з книжкою, підпорядковує собі й процес створення та підтримання сайту, безперечно, з відповідним фахівцем.
Редакторові, передусім, потрібно продумати концепцію сайту, визначитися з ресурсами, які він може використати на його створення (від кількості коштів залежатиме потужність сайту) тощо. Зокрема, варто зазначити, що на сьогодні ресурси видавництва є ключовим фактором у виборі створення сайту видавництва – найчастіше видавці економлять на створенні сайту, не розуміючи всіх переваг реклами у всесвітній Мережі. Але існують і такі видавництва на книготорговельному ринку України, котрі не пошкодували коштів та часу на створення Web-сторінки, чим, безсумнівно, покращили власний стасус. Приміром, сайти таких видавництв, як: «Юринком-Інтер», «Центр учбової літератури», «Фоліо», Web-сторінка літературної агенції «Піраміда» та ін.
Сьогодні, на нашу думку, найважливішим є вдало підібрати Web-майстра з розроблення сайту, котрий би відповідав усім професійним параметрам – професоналізм, витривалість, гнучкість у прийнятті рішення, адже саме від нього залежить як буде представлене видавництво в Інтернеті, наскільки зручно та зрозуміло буде викладена інформація про нього, його книжкову продукцію, наскільки якісними будуть візуальні матеріали (обкладинки) та ін.
Редактор заздалегідь готує матеріали, які він вважає за потрібне розмістити на сайті. Для прикладу, інформація про видавництво, анотації для книжок, візуальний ряд до них, інформація про послуги, які може надавати видавництво, прайси з цінами тощо. Разом із Web-майстром вирішує, як краще розмістити ці матеріали на сайті, скільки рубрик буде представлено, чи будуть розміщені на сайті зображення книжок, чи матимуть можливість користувачі сторінки придбати обрану ними книжку й ін. Корисним для видавництва, зокрема, є розміщення на сайті оголошення про запрошення до співпраці нових авторів, молодих учених та ін. На нашу думку, для таких авторів цікавою на сайті буде інформація про вимоги, які висуває видавництво до автора щодо написання навчальної книжки.
Автор як ефективний партнер редактора теж може взяти участь як у створенні сайту, так і в подальшому його функціонуванні. За бажанням, він може пропонувати власне бачення у представленні його книжок на сайті, у виборі вдалих фрагментів тексту для анотації, влучних цитат із книги тощо. Редактор охоче може залучати автора й до різноманітних акцій, які проводитеме видавництво: листування з читачами, представлення деяких шматків його нової книжки та ін. Автор також має право запропонувати розмістити на сайті автобіографічну інформацію про себе, про власні здобутки, про свої творчі плани тощо.

Переваги і недоліки інтернет-засобів у видавничому маркетингу
Інтернет-засоби дають змогу не лише ввійти у дім до споживача, але й розпочати з ним активний діалог. Ці засоби можна назвати сферами послуг видавництва щодо просування книги до споживача й інформування покупця про ці видання [2, с. 500].
Варто зазначити, що наші дослідження ефективності інтернет-засобів, порівняно з традиційними, безпосередньо збігаються з перевагами, які окреслили у праці «Энциклопедия книжного дела» Ю. Ф. Майсурадзе, Ф. Е. Мільчин і Н. П. Маковеєв, а саме:
1) більший масштаб спілкування з потенційними клієнтами (у світі близько 50-60 млн. осіб мають доступ до Інтернету);
2) доступність регіональних і міжнародних книготорговельних ринків (забезпечує можливість швидкого та відносно дешевого (порівнянно з традиційними способами) виходу на регіональний ринок без відкриття представництва чи магазина в цьому регіоні);
3) зручне часове користування – Інтернет працює 24 години на добу;
4) можливість прямих продажів книг, зокрема навчальних. Для цього потрібно створити електронний магазин або сайт видавництва, який забезпечуватиме можливість вибору, замовлення й оплати книжок;
5) своєчасна актуалізація рекламних повідомлень: інформація, що міститься на сайті видавництва, може змінюватися стільки, скільки необхідно і на це не потрібно витрачати значного обсягу часу та ресурсів (грошових, кадрових тощо). Жодна інша комунікація не дає такої свободи у представленні інформації;
6) зондування думок споживачів. Діалоговий режим спілкування з потенційними покупцями дає можливість випробувати ідею нового видання чи нового виду послуг без значних витрат на рекламу в традиційних ЗМІ;
7) використання активних засобів впливу. Приміром, візуальне представлення обкладинки книжки або ілюстрування деяких її розділів, глав надасть змогу отримати більш інформативне уявлення про неї.
Автор статті апробувала у власній редакторській діяльності такі інтернет-засоби просування навчальної книжки: створення Web-сайту видавництва, використання системи E-mail. Нею були відстежені такі результати у промоції навчальної книги:
• співпраця з новими покупцями (за допомогою інформації, що розміщується на сайті – анотації до книжок, прайс тощо, споживачі дізнаються про наявну у видавництві літературу й умови співпраці з ним);
• покращення співпраці з постійними клієнтами (засобом E-mail стало краще та швидше пересилати потрібну інформацію);
• спрощення процесу перемовин як зі споживачами, партнерами, так і з майбутніми авторами (за допомогою електронної пошти редактор у будь-який час може зв’язатися із покупцем, який зацікавився тією чи тією літературою, з партнерами, котрі виявили, наприклад, бажання взяти книжки у видавництва на реалізацію, із автором, який захотів видати у видавництві книжку та ін.);
• збільшення обсягів продажу та розширення ділових зв’язків (за допомогою рекламної інформація, представленої загалу через зазначені інтернет-засоби, споживачі та нові партнери мають змогу розпочати партнерську діяльність із видавництвом).
Та можливості Інтернету у просуванні навчальної книжки не можна перебільшувати. Часом інтернет-продажі себе не виправдовують. Вагомим недоліком Інтернету є брак особистого спілкування продавця і покупця, що, безперечно, притаманне нашій ментальності. Під час такого спілкування важливу роль відіграють вираз обличчя й одяг представника видавництва, оформлення магазинів та багато інших факторів. Як зазначає Ю. Ф. Майсурадзе в «Энциклопедии книжного дела», що через власну масштабність Інтернет сьогодні є зручним каналом просування книжки, але наразі ще ніхто не оцінив його ефективність у разі браку каналів просування товарів, адже знання про книги – це ще не книга в руках у читача.


Висновки. Сучасні видавці розуміють: щоби бути конкурентноспроможним не можна не рекламувати себе, власний бренд, власну продукцію, послуговуючись інтернет-засобами.
Використання інтернет-засобів під час промоції навчальної літератури дає змогу зменшити витрати, пов’язані з рекламою і реалізацією продукції, розширити коло потенційних споживачів і, зрештою, збільшити ринок збуту та обсяг продажів.
Перспективи дослідження проблематики. Надзвичайно перспективним є приділення уваги власне діяльності редактора й автора у промоції навчальної літератури у мережі Інтернет, не вивчена роль редактора у виборі інтернет-засобів власне для навчальної книги, поза увагою дослідників перебуває питання участі автора у написанні рекламних текстів (анотацій) тощо. Ця проблематика потребує подальших теоретичних студій і практичної апробації їх результатів.


Література
1. Кузнецов, Б. А. Экономика и организация издательской деятельности : учебник для вузов / Б. А. Кузнецов. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – С. 218.
2. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, Ф. Э. Мильчин, Н. П. Маковеев [и др.]. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юристь, 2004. – С. 500-501.
3. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Г. Бем, Й. Й. Вернер, Г. Шульц; Пер. з німецької. – К.: Основи, 1994.
4. Володарчик, Я. Маркетинг у видавничій справі: фантазія чи реальність? / Я. Володарчик. – Львів: Кальварія, 2000.
5. Есенькин, Б. С., Коган, А. Ф. Предпринимательство в книжном деле : учебное пособие / Б. С. Есенькин, А. Ф. Коган. – М.: МГУП, 2004.
6. Крейґ, Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у новинах ЗМІ / Р. Крейґ; Перекл. з англ. А. Іщенка. — К.: „Києво-Могилянська академія”, 2007.
7. Эриашвили, Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 021500 «Издательское дело и редактирование», 021600 «Книгораспространение» и 061500 «Маркетинг» / Н. Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

Ответить

Вернуться в «Міжнародна науково-практична конференція Нові виміри сучасного світу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей